Elke druppel de grond in


Het klimaat verandert. Weersextremen nemen toe, piekbuien en langere perioden van droogte volgen elkaar steeds sneller op. Hoewel het fenomeen droogte niet nieuw is in de Achterhoek en Liemers, worden de problemen snel groter. Voor veel ondernemers, maar ook natuur, wordt de situatie steeds nijpender. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk water de grond in te krijgen. Elke druppel telt!

Meld je aan!

Het waterschap houdt het water in beken en sloten zo lang mogelijk vast met (tijdelijke) stuwen. Het vasthouden in de bodem voordat het in de sloten komt is des te belangrijker. Dit kan op verschillende manieren. We hebben jouw hulp ook nodig! Meld je vandaag nog aan zodat ook bij jou zoveel mogelijk water de grond in gaat!

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Daniël Nieuwenhuis.

Telefoon: 06-53569605

E-mail: watervasthouden@wrij.nl

eu

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.