Waterschapsbelasting

Gepubliceerd op 15 januari 2019

waterschapsbelasting

contact

Waterschapsbelasting

Inwoners en bedrijven in Nederland betalen waterschapsbelasting. Met die inkomsten:

  • onderhouden wij de dijken om iedereen te beschermen tegen het water;
  • zuiveren wij het afvalwater afkomstig uit het toilet en de gootsteen;
  • kan de landbouw en recreatie water gebruiken.

Wilt u meer weten over wat wij doen? Bekijk dan de pagina Over ons. Om al het werk uit te kunnen voeren, hebben we € 96,0 miljoen tot onze beschikking. Op uw aanslagbiljet staat hoeveel u hier aan meebetaalt.

Bent u niet in staat om de waterschapsbelasting te betalen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen.

Logo GBLT

Belastingkantoor GBLT heft en int de waterschapsbelastingen namens Waterschap Rijn en IJssel. Op de achterzijde van het aanslagbiljet en op de website www.gblt.nl leest u meer informatie over belastingen. Via Mijn Loket regelt u snel en gemakkelijk uw persoonlijke belastingzaken, zoals het aanvragen van kwijtschelding, het machtigen tot automatische incasso, het indienen van een bezwaar of het wijzigen van uw rekeningnummer. Ontvangt u uw belastingaanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl.

twee soorten belastingen

informatie

Zuiveringsheffing

Met dit geld maken wij uw afvalwater weer schoon. De zuiveringsheffing is een bedrag per huishouden. De grootte van uw huishouden bepaalt de hoogte van de heffing.

De zuiveringsheffing en de watersysteemheffing ingezetenen worden gecombineerd in één aanslagbiljet. Voor de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur ontvangt u een aparte aanslag.

Watersysteemheffing

Met dit geld voorkomen wij wateroverlast en watertekort. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaalt u voor één of meer onderdelen.

Inwoner
U betaalt een vast bedrag per woonruimte. Dit bedrag betaalt iedereen. Dit is de watersysteemheffing ingezetenen.

Eigenaar van een woning
U betaalt een bedrag, gebaseerd op de economische waarde van uw woning. Deze WOZwaarde stelt de gemeente vast. Dit is de watersysteemheffing gebouwd.

Eigenaar van grond of een natuurgebied
U betaalt een bedrag, gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw of natuur) en op de oppervlakte van de grond. Dit is de watersysteemheffing ongebouwd of natuur.

Belastingaanslag

Jaarverslaggeving 2017

Ieder jaar maakt Waterschap Rijn en IJssel een jaarverslaggeving over het voorgaande jaar. Het is een verslag van de belangrijkste gebeurtenissen en ontwikkelingen van de organisatie en bestaat uit verschillende onderdelen (jaarverslag, jaarrekening en overige gegevens).

Bent u benieuwd naar wat het waterschap in 2017 heeft gedaan?
Bekijk de online versie.
Bekijk de PDF-versie.