Waterschapsbelasting

Gepubliceerd op 5 januari 2021

waterschapsbelasting

contact

Waterschapsbelasting

Inwoners en bedrijven in Nederland betalen waterschapsbelasting. Met die inkomsten:

  • onderhouden wij de dijken om iedereen te beschermen tegen het water;
  • zuiveren wij het afvalwater afkomstig uit het toilet en de gootsteen;
  • kan de landbouw en recreatie water gebruiken.

Wilt u meer weten over wat wij doen? Bekijk dan de pagina Over ons. Om al het werk uit te kunnen voeren, hebben we € 114 miljoen tot onze beschikking. Op uw aanslagbiljet staat hoeveel u hier aan meebetaalt.

Bent u niet in staat om de waterschapsbelasting te betalen? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen.

Logo GBLT

Belastingkantoor GBLT (gemeenschappelijk belastingkantoor locosensus en tricijn) heft en int de waterschapsbelastingen namens Waterschap Rijn en IJssel. Op de achterzijde van het aanslagbiljet en op de website www.gblt.nl leest u meer informatie over belastingen. Via Mijn Loket regelt u snel en gemakkelijk uw persoonlijke belastingzaken, zoals het aanvragen van kwijtschelding, het machtigen tot automatische incasso, het indienen van een bezwaar of het wijzigen van uw rekeningnummer. Ontvangt u uw belastingaanslag voortaan liever digitaal? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid op www.mijnoverheid.nl.

twee soorten belastingen

informatie

Zuiveringsheffing

Met dit geld maken wij uw afvalwater weer schoon. De zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) is een bedrag per huishouden. De grootte van uw huishouden bepaalt de hoogte van de heffing.

De zuiveringsheffing en de watersysteemheffing ingezetenen worden gecombineerd in één aanslagbiljet. Voor de watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur ontvangt u een aparte aanslag.

Watersysteemheffing

Met dit geld voorkomen wij wateroverlast en watertekort. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie betaalt u voor één of meer onderdelen.

Inwoner
U betaalt een vast bedrag per woonruimte. Dit bedrag betaalt iedereen. Dit is de watersysteemheffing ingezetenen.

Eigenaar van een woning
U betaalt een bedrag, gebaseerd op de economische waarde van uw woning. Deze WOZwaarde stelt de gemeente vast. Dit is de watersysteemheffing gebouwd.

Eigenaar van grond of een natuurgebied
U betaalt een bedrag, gebaseerd op het soort grondgebruik (landbouw of natuur) en op de oppervlakte van de grond. Dit is de watersysteemheffing ongebouwd of natuur.

Het jaar in beeld

Het jaar 2021 in beeld

In het jaar 2021 waren we vooral druk met het bestrijden van crises: de coronacrisis op korte termijn én de klimaatcrisis op lange termijn. Beide zijn heftig, ingrijpend, zichtbaar en voelbaar in ons gebied. Beide vragen om onmiddellijke actie. Voor nu en later. Benieuwd hoe wij deze en andere ontwikkelingen, projecten en resultaten in 2021 hebben aangepakt? Bekijk het jaar in beeld.