Legger

Gepubliceerd op 4 februari 2020

De legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) bestaat uit een set van kaarten van het beheergebied. Daarop staat welke rivieren, watergangen, keringen en kunstwerken (stuwen en sluizen) het waterschap in beheer heeft en waar ze liggen. De legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) bevat ook een register waarin staat wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen. Tot slot bevat de legger zones (zoneringen) voor toekomstige ontwikkelingen en bescherming van het watersysteem en de waterkeringen.

Waterschap Rijn en IJssel kent een legger voor watersystemen en een legger voor waterkeringen. Deze leggers worden periodiek geactualiseerd om ze aan te passen aan beleidswijzigingen, de uitvoering van (herinrichtings)projecten en (bouw)activiteiten van zowel het waterschap als van derden.

Leggers

De  legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) voor watersystemen en de legger voor waterkeringen zijn twee aparte leggers. Ze worden beiden regulier geactualiseerd. Op de interactieve kaart kunt u makkelijk zoeken en kunt u de kaartweergave zo instellen zoals dat voor u het prettigst is (kaartweergave met of zonder straatnamen, luchtfoto etc.).  Zo proberen we het u zo makkelijk mogelijk te maken. In onderstaande kaart kunt u zowel de legger voor watersystemen als de legger voor waterkeringen inzien.

Legenda

De kaart werkt vergelijkbaar met Google-maps. Als u inzoomt op en op een watergang of waterkering klikt ziet u de bijbehorende informatie zoals bijvoorbeeld de naam ven een object en de onderhoudsplichtige. Wilt u meer uitleg over de kaart kijk dan hieronder bij bij 'Hoe werkt de kaart'