Legger

Gepubliceerd op 7 december 2021

Op deze pagina vind je de actuele Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) van het waterschap. De legger is een set met kaarten van het beheergebied. Daarop staat o.a. welke rivieren, watergangen, dijken, kaden, stuwen en sluizen het waterschap beheert en waar ze liggen. Langs al deze wateren en bouwwerken zijn zones aangegeven waarin niet zomaar alles mag. Zo beschermen we de wateren en de dijken. In de legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) staat ook wie waar en waarvoor het onderhoud moet doen.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een legger voor watersystemen (beken en sloten) en een legger voor waterkeringen (dijken). We passen de kaarten regelmatig aan. We verwerken dan veranderingen in beleid, (herinrichtings)projecten en (bouw)activiteiten van zowel het waterschap als van anderen.

Leggers

Op de kaart hieronder kun je de leggers bekijken. Je kunt zoeken op plaats of adres. Je kan de kaartweergave zo instellen zoals dat voor jou het prettigst is (kaartweergave met of zonder straatnamen, luchtfoto etc.).

Legenda

De kaart werkt vergelijkbaar met Google-maps. Als u inzoomt op en op een watergang of waterkering klikt ziet u de bijbehorende informatie zoals bijvoorbeeld de naam ven een object en de onderhoudsplichtige. Wilt u meer uitleg over de kaart kijk dan hieronder bij bij 'Hoe werkt de kaart'