Watervisie 2030

Samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken we aan onze toekomst. De manier waarop we dat willen doen staat in onze watervisie voor 2030. Water is daarbij het verbindende element in die samenwerking. 

Nederland is een delta. Zonder dijken, sloten, stuwen en gemalen, is ons land grotendeels onbewoonbaar. Al in de middeleeuwen ontstonden er daardoor waterschappen die er voor zorgden dat het land niet om de haverklap overstroomde en het water op een gecontroleerde manier naar zee stroomde. Dat waterbeheer vraagt permanent onderhoud.

700 jaar Waterbeheer

Waterschap Rijn en IJssel beheert het water in Noordoost Gelderland en een klein deel van Overijssel. Dat doen we al meer dan 700 jaar. Daardoor konden steden groeien, werden gronden geschikt voor landbouw en hebben we de laatste halve eeuw ook de kwaliteit van het water sterk kunnen verbeteren.

Veranderende omstandigheden

Maar omstandigheden veranderen voortdurend. We hebben te maken met klimaatverandering, veranderende sociaaleconomische omstandigheden en er komen dankzij steeds geavanceerdere computers nieuwe technieken beschikbaar.

Werken aan een duurzame toekomst

Samen met andere overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken we aan onze toekomst. Samen proberen we de extremere weersomstandigheden waar we rekening mee moeten houden het hoofd te bieden en er waar mogelijk gebruik van te maken. Ook kunnen we tegenwoordig energie en grondstoffen uit afvalwater halen. Zo werken we ook aan een duurzamere toekomst.

Water als verbindend element

De manier waarop we dat samen met anderen willen doen staat in onze watervisie voor 2030. Water is daarbij het verbindende element in die samenwerking. Die watervisie is dan ook in samenspraak met andere overheden, boeren, burgers, bedrijven en kennisinstellingen tot stand gekomen. In die visie lees je hoe wij met elkaar aan die veilige en duurzame toekomst willen werken.

Stel je vraag

Heb je een vraag over onze Watervisie 2030?  Wil je onze Watervisie 2030 als PDF ontvangen? Neem dan contact op.