De zuiveringsheffing

Van GBLT ontvangen inwoners ieder jaar een belastingaanslag voor zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing. Met deze belasting kan het Waterschap Rijn en IJssel afvalwater schoonmaken door het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties.