Bronbemalen

Je wil grondwater uit de grond oppompen om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Bijvoorbeeld om rioleringsbuizen, leidingen of een kelder aan te leggen. 

Voor grote onttrekkingen en voor onttrekkingen bij een dijk heb je een vergunning nodig. Kleinere onttrekkingen hoef je alleen bij ons te melden. Een vergunning of melding regel je altijd voordat je met je activiteiten begint.

 

Bronbemalen

Melding of vergunning

Heb je een vergunning nodig of is een melding genoeg?

M.e.r. notitie

Vergunning nodig? Schrijf een m.e.r. aanmeldingsnotitie. Stuur deze naar info@wrij.nl

Indienen

Doe je melding of je vergunningaanvraag in via het omgevingsloket. Houd je dig-id bij de hand.

Je maakt een melding als:

  • Je minder dan 100.000 kuub (m3) grondwater onttrekt per aaneengesloten periode van 30 dagen.                        
  • De onttrekking korter duurt dan 180 dagen.
  • De pompcapaciteit meer dan 10 m3 per uur is.

 

Houd rekening met de volgende voorwaarden:

  • Je verlaagt het grondwater niet meer dan nodig.
  • Je meet de diepte van het grondwater bij de onttrekking. Dit doe je door een peilbuis te (laten) plaatsen.
  • Je houdt bij hoeveel grondwater je elke dag onttrekt.
  • Na de werkzaamheden herstel je de bodem oude staat.

 

Meld de onttrekking uiterlijk 4 weken voor de start van je werkzaamheden. 

Milieueffectrapportage

Voorde aanvraag van een vergunning moet je een m.e.r.-aanmeldingsnotie (laten) maken. Hierin staat welke negatieve effecten de onttrekking kan hebben op de omgeving. In sommige gevallen moet je daarna volledige milieueffecrapportage (m.e.r.) laten maken.  Je kunt de vergunning pas aanvragen nadat je onze reactie hebt ontvangen. Het proces tot het ontvangen van de vergunning duurt minimaal 14 weken. Zorg dat de vergunningaanvraag compleet is. Dan voorkom je vertraging.

Je vraagt een vergunning aan als:

  • Je meer dan 100.000 kuub (m3) grondwater wil onttrekken in 30 dagen.
  • De onttrekking langer duurt dan 180 dagen.
  • Bij andere bijzonderheden. 

Bronbemaling bij een dijk

Pomp je water op binnen 100 meter van een dijk? Voor het plaatsen van buizen en leidingen heb je een vergunning nodig.

Kabels en leidingen aanleggen bij een dijk

Lozen van grondwater

Loos je het water op een beek, sloot of vijver? Dan moet je dat ook melden of je moet een vergunning aanvragen. Je kunt de onttrekking en de lozing in een keer aanvragen via het omgevingsloket.

Maak een melding of vraag vergunning aan

Maak een melding of vraag een vergunning aan via www.omgevingsloket.nl. Houd je DigiD bij de hand.

Vragen?

Wil je meer weten? Je mag ons altijd bellen met vragen. We kunnen je ook helpen met je vergunningaanvraag. Neem contact met ons op via het formulier hieronder of via telefoonnummer 0314 369369.

Stel je vraag
Buizen en watermeter in de grond. bron:https://commons.wikimedia.org/wiki