Brug aanleggen

Je wil een brug aanleggen over een sloot, beek of rivier. Het water is in beheer van het waterschap. Soms moet je dit melden. Soms heb je een vergunning nodig. Lees op deze pagina wat je moet doen.

Maak een melding als:

 • De brug niet breder is dan 4 meter.
 • De onderkant van de brug niet lager is dan het maaiveld.
 • De brug niet wordt aangelegd over een water met bijzondere natuurwaarde. Deze zijn aangeven met de functie HEN, SED of natte EVZ in het  Waterbeheerprogramma.
 • De brug niet wordt aangelegd binnen de kernzone en/of beschermingszone van een dijk of kade. 
 • De brug wordt aangelegd op een afstand van minimaal 10 meter van een bestaand of gepland bouwwwerk, een kruising met een ander water of het begin van een bocht.
 • De brug niet wordt aangelegd over een watergang waar het onderhoud met een boot wordt gedaan. 
 • De landhoofden van de brug buiten de oevers van de watergang worden aangelegd.
 • De brug geen belemmering is voor bootjes en kano's. 
 • De brug wordt aangelegd op een stuk grond waar nog geen brug(gen) aanwezig zijn.
 • Er geen pijlers in het water worden geplaatst.
 • Het water niet (voor een deel) wordt afgesloten.

 

De complete regels lees je op overheid.nl

Vraag een vergunning aan als:

In alle andere gevallen moet je een vergunning aanvragen. Heb je hulp nodig? Bel of mail ons dan.

Melding maken of vergunning aanvragen

Je maakt een melding of vraagt een vergunning aan via het omgevingsloket. Houd je DigiD bij de hand.

Stel je vraag

Heb je een vraag over het aanleggen van een brug?  Bel of mail ons dan. We helpen je graag!

Bel of mail ons