Drainage

Je wil grondwater oppompen om de grondwaterstand te verlagen. Dit mag niet overal. Wil je drainage aanleggen bij een dijk? Vraag dan een vergunning aan. Bekijk de regels op deze pagina.

Mag ik drainage aanleggen?

Je mag drainage aanleggen in gebieden die niet gevoelig zijn voor verdroging. Bekijk online waar je geen drainage mag aanleggen. 

Vergunning of melding?

Geen vergunning of melding nodig als:

Je mag zonder vergunning of melding een greppel aanleggen van maximaal 50 centimeter diep.

Ja maakt een melding als:

Wil je diepere drainage aanleggen? Met bijvoorbeeld een diepere greppel of met drainagebuizen of - slangen? Je hoeft dit alleen te melden als:

  • De drainage of de greppel komt niet dieper dan 80 cm onder maaiveld.
  • De locatie ligt buiten het gebied waarin drainage verboden is. Bekijk de gebieden op deze kaart.
  • De drainage of greppel ligt niet vlakbij een dijk of kade.
  • De afwatering van het stuk grond verschuift niet naar een ander stroomgebied. 
  • Voor de uitstroom gebruik je geen uitstroombak.
  • De verzamelput ligt niet in het onderhoudspad bij peilgestuurde drainage of andere samengestelde drainage

Je vraagt een vergunning aan als:

Voldoe je niet aan bovenstaande voorwaarden, dan moet je een vergunning aanvragen. Je moet voor je aanvraag eerst een m.e.r.-aanmeldingsnotie (laten) maken. Hierin staat welke negatieve effecten de drainage kan hebben op de omgeving. Soms moet je daarna een volledige milieueffectrapportage laten maken.  Het hele proces tot en met het ontvangen van de vergunning minimaal 8 weken. Zorg dat je vergunningaanvraag compleet is. Daarmee voorkom je vertraging.

Drainage aanleggen bij een dijk

Pomp je water op binnen 100 meter van een dijk? Voor het plaatsen van buizen en leidingen heb je een vergunning nodig.

Kabels en leidingen aanleggen bij een dijk

Maak een melding of vraag een vergunning aan

Meld je drainage bij ons waterschap of vraag een vergunning aan via https://omgevingswet.overheid.nl/home. Houd je DigiD bij de hand. Je mag pas starten met je werkzaamheden als je van ons een omgevingsvergunning of bevestigingsmelding hebt ontvangen.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen? Of heb je hulp nodig? Bel ons of stuur een bericht. Je kunt ons bereiken via het formulier hieronder of via telefoonnummer 0314 369369.

Stel je vraag