Grondwater onttrekken voor gebruik in industrie

Je wil grondwater oppompen voor industrieel gebruik. Bijvoorbeeld bij de productie van levensmiddelen. Onttrek je veel grondwater? Of onttrek je grondwater bij een dijk? Vraag dan een vergunning aan. Bij kleinere hoeveelheden moet je een melding doen. 

Je meldt de onttrekking als:

  • Je minder 150.000 kuub (m3) per jaar onttrekt en 
  • De capaciteit van de pomp niet meer dan 10 kuub per uur is en 
  • Je maximaal 12.000 kuub (m3) onttrekt per aaneengesloten periode van 90 dagen.

 Je moet registreren hoeveel water je onttrekt. Deze gegevens geef je aan ons door. Als de onttrekkingsbronnen niet meer gebruikt herstel je de bodem in oude staat.

Je vraagt een vergunning aan als:

  • Je meer dan 150.000 kuub (m3) per jaar onttrekt of
  • De capaciteit van de pomp groter is dan 10 kuub per uur of
  • Je meer dan 12.000 kuub (m3) onttrekt per aaneengesloten periode van 90 dagen.

Water oppompen bij een dijk

Pomp je water op binnen 100 meter van een dijk? Voor het plaatsen van buizen en leidingen heb je een vergunning nodig.

Kabels en leidingen aanleggen bij een dijk

Melding maken

Maak een melding via het omgevingsloket. Je melding komt dan automatisch bij de goede organisatie terecht. Doe je melding uiterlijk vier weken voor de start van de werkzaamheden. 

Vergunning aanvragen

Voordat je een vergunning aanvraagt moet je een m.e.r.-aanmeldingsnotie (laten) maken. Hierin staat welke negatieve gevolgen de onttrekking kan hebben op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan verzakking. Soms moet je een complete m.e.r. (milieueffecrapportage) laten maken. Onttrek je minder dan 1,5 miljoen kuub (m3) per jaar? Verstuur dan de m.e.r. aanmeldingsnotitie tegelijk met je vergunningaanvraag. Het hele proces tot duurt minimaal 8 weken. Zorg dat de vergunningaanvraag compleet is. Dan voorkom je vertraging.

Welke organisatie je vergunningaanvraag behandelt hangt af van de precieze hoeveelheid water die je oppompt. Vraag je vergunning  aan via het omgevingsloket. Dan komt de aanvraag altijd op de goede plek terecht.

Stel je vraag

Heb je een vraag over het onttrekken van grondwater? Of wil je met ons overleggen over de mogelijkheden? Wil je hulp bij het aanvragen van je vergunning? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder!

Bellen0314369369 0314369369 Stuur e-mail