Grondwater schoonmaken

Je wil grondwater oppompen om het schoon te maken. Dat noemen we grondwatersanering. Pomp je veel grondwater op? Of pomp saneer je bij een dijk? Vraag dan een vergunning aan. Kleinere saneringen hoef je alleen bij ons te melden. Een vergunning of melding regel je voordat je met je werkzaamheden begint.

Grondwater saneren

Melding of vergunning nodig?

Controleer of je een vergunning nodig hebt of dat een melding genoeg is.

m.e.r. aanmeldnotitie

Vergunning nodig? Maak dan een m.e.r. aanmeldingsnotitie en stuur hem naar info@wrij.nl. 

Vergunning of melding indienen

Vraag je vergunning aan of doe een melding via het omgevingsloket. Houd je dig-id bij de hand.

Melding of vergunning?

Maak een melding als:

  • Je minder dan 25.000 kuub (m3) grondwater onttrekt per aaneengesloten periode van 30 dagen en                          
  • De pompcapaciteit meer is dan 10 kuub (m3) per uur.

 

Houd rekening met de volgende voorwaarden:

  • Je verlaagt het grondwater niet meer dan nodig is.
  • Je meet de diepte van het grondwater vlakbij de onttrekking. Dit doe je door een peilbuis te (laten) plaatsen.
  • Je houdt bij hoeveel grondwater je elke dag onttrekt.
  • Na je werkzaamheden herstel je de bodem in oude staat.

 

Meld de onttrekking uiterlijk vier weken voor de start van je werkzaamheden. 

Vraag een vergunning aan als:

  • Je meer dan 25.000 kuub (m3) grondwater wil onttrekken in 30 dagen en/of
  • Er andere bijzonderheden zijn.

 

m.e.r. aanmeldingsnotitie

Voordat de aanvraag van een vergunning moet je eerst een m.e.r. aanmeldnotitie (laten) maken. Hierin staat welke negatieve effecten de onttrekking kan hebben op de omgeving. Bekijk de pagina m.e.r. aanmeldingsprocedure. Onttrek je minder dan 1,5 miljoen kuub (m3) per jaar? Dan kan je de m.e.r. aanmeldingsnotitie tegelijk met je aanvraag voor de vergunning versturen. Het duurt minimaal 8 weken voordat je de vergunning hebt. 

Saneren bij een dijk

Pomp je water op binnen 100 meter van een dijk? Voor het plaatsen van buizen en leidingen heb je een vergunning nodig.

Kabels en leidingen aanleggen bij een dijk

Grondwater lozen

Loos je het opgepompte water op een beek. sloot of vijver? Dan moet je daar ook een melding van maken of een verguning voor aanvragen.  Je kunt de onttrekking en de lozing in een keer aanvragen via het omgevingsloket.

Stel je vraag

Heb je een vraag? Wil je hulp bij het aanvragen van een vergunning? Bel of stuur een e-mail. We helpen je graag!

Bellen0314369369 0314369369 Stuur e-mail