Informatie openbaar maken (WOO)

Overheidsinformatie is openbaar. Veel informatie wordt door de overheid actief openbaar gemaakt. Documenten die nog niet openbaar zijn, worden op verzoek alsnog openbaar gemaakt. Dit is geregeld in de Wet Open Overheid. Tot 1 mei 2022 heette deze wet de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Wie mag informatie vragen?

Iedereen mag informatie opvragen. Je hoeft niet uit te leggen waarom u de informatie wilt. Als informatie eenmaal openbaar is gemaakt, is die informatie voortaan openbaar voor iedereen. Dus niet alleen voor degene die het WOO-verzoek heeft ingediend. Hierop zijn wel een paar uitzonderingen (zie onder).

Voorwaarden WOO-verzoek

Vermeldt bij je verzoek het onderwerp waarover je informatie wilt. Wees zo specifiek mogelijk over de informatie of documenten die je wil ontvangen of inzien. Als je verzoek te algemeen geformuleerd is, vraagt het waterschap je om je vraag te specificeren. Je kunt alleen informatie opvragen die al ergens schriftelijk is vastgelegd, op papier of digitaal. Bij het waterschap kan je informatie opvragen uit alle stukken die het waterschap in bezit heeft.

Uitzonderingen

Er zijn uitzonderingen op de openbaarheid. Soms mag de overheid (delen van) documenten niet openbaar maken, bijvoorbeeld vanwege privacygevoelige informatie of vertrouwelijke bedrijfsgegevens. in de WOO staat wanneer informatie niet openbaar mag worden gemaakt.

Kosten

Voor het kopiëren en versturen van documenten kan een vergoeding in rekening worden gebracht. Het waterschap kan je ook uitnodigen om de gevraagde documenten te komen bekijken op kantoor.

 

Verzoek indienen

Wil je openbare informatie opvragen? Je kunt je verzoek online indienen. 

Dien een WOO- verzoek in