Informatie openbaar maken (WOO)

Overheidsinformatie is openbaar. Wij maken veel informatie openbaar. Documenten die nog niet openbaar zijn, maken wij alsnog openbaar als je hier om vraagt. Dit is geregeld in de Wet Open Overheid. Tot 1 mei 2022 heette deze wet de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Is een WOO-verzoek nodig?

Onze informatie is openbaar. Mail of bel ons om informatie op te vragen. Meestal sturen wij het dan naar je toe. Een WOO-verzoek is een formele manier om informatie op te vragen. Dat doe je als wij de informatie niet willen geven. Of als jij niet alleen zelf de informatie wil hebben. Maar als je vindt dat de informatie voor iedereen beschikbaar moet zijn. Een gewone mail sturen is vaak makkelijker en sneller!

Wie mag informatie opvragen?

Iedereen mag informatie opvragen. Je hoeft niet uit te leggen waarom je de informatie wil. Informatie die openbaar is gemaakt, is openbaar voor iedereen. Dus niet alleen voor degene die het WOO-verzoek deed. Er zijn wel een paar uitzonderingen.

Uitzonderingen

Soms mogen wij (delen van) documenten niet openbaar maken. Bijvoorbeeld privacygevoelige informatie of vertrouwelijke bedrijfsgegevens. in de WOO staat wanneer wij informatie niet openbaar mogen maken.

Waar moet je verzoek aan voldoen

Geef bij je verzoek aan waarover je informatie wilt. Doe dit zo specifiek mogelijk. Geef aan welke documenten je wil ontvangen of inzien. Is je je verzoek te algemeen? Dan vragen wij je om je vraag concreter te maken. Je kan alleen informatie opvragen die al ergens schriftelijk is vastgelegd, op papier of digitaal. Je kan informatie opvragen uit alle documenten die wij hebben.

Vergoeding

we sturen de informatie meestal op. Voor het kopiëren en versturen van documenten betaal je soms een vergoeding. Soms nodigen we je uit om de gevraagde documenten te komen bekijken in ons kantoor.

Waar staan alle WOO-verzoeken

Alle WOO-verzoeken en alle documenten die openbaar zijn gemaakt vind je via www.officielebekendmakingen.nl. Voor enkele bekende documenten en rapporten hebben we  links op onze website gezet. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, ons jaarverslag, het waterbeheerprogramma enzovoorts.

Verzoek indienen

Wil je openbare informatie opvragen? Dien je verzoek online in. 

Dien een WOO- verzoek in

Stel je vraag

Heb je een vraag over een WOO-verzoek? Twijfel je of je een WOO-verzoek moet indienen of gewoon een mail kan sturen? Neem dan contact op. We helpen je graag!

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail