Documenten van ons waterschap

Ben je op zoek naar een plan, verslag of ander document? De links naar de meest gezochte documenten staan op deze pagina. Zoek je iets anders? Dan vraag je het op! 

Alle informatie duidelijk en begrijpelijk voor iedereen

We vinden het belangrijk dat de informatie op onze website duidelijk en begrijpelijk is. Iedereen kan onze website gebruiken. Ook mensen met een (tijdelijke) beperking. 

 

Veel (beleids)documenten en plannen zijn ingewikkeld. Of ze zijn heel technisch. We hebben ze niet gemaakt om op je telefoon of tablet te lezen. Terwijl steeds meer mensen vooral hun telefoon gebruiken voor het internet. Soms laten teksten op onze website voorlezen door hun computer. Met veel bestanden gaat dit slecht. Daarom plaatsen wij geen downloads (pdf) op onze website. Van belangrijke stukken zetten wij een samenvatting op onze website. Zo kun je toch lezen wat er in staat. Soms zetten we er een link bij naar het officiële document.

 

We doen ons best om onze documenten steeds beter en begrijpelijker te maken. Begrijp je iets niet? Kan je een document niet lezen of openen? Laat het ons weten! We helpen je graag!

 

Officiële regels, Waterschapsverordening en Leggers

Om het water en de dijken te beschermen hebben wij regels opgesteld. Daar moet iedereen zich aan houden. Deze regels staan in de Waterschapsverordening en de Leggers. Wil je weten welke regels er zijn? Kijk dan bij de regels van het waterschap.

Het geld van het waterschap

We maken ieder jaar een begroting en we kijken vooruit naar de komende jaren. In de begroting staat wat we het aankomende jaar doen. Er staat ook in hoeveel dat kost en hoeveel belasting je moet betalen. In het jaarverslag kijken wij terug op de activiteiten van het vorige jaar. En we kijken hoeveel geld we afgelopen jaar hebben uitgegeven. Bekijk de pagina over het geld van het waterschap.

Waterbeheerprogramma

In het waterbeheerprogramma staat wat wij in de periode van 2022 tot 2027 van plan zijn. Er staat in welke doelen wij hebben en wat wij doen om die doelen te bereiken. Ook staat er in hoeveel dat ongeveer kost. Lees alles over het waterbeheerprogramma.

Bestuur, vergaderstukken en - vergaderingen

Ons algemeen bestuur en commissies vergaderen regelmatig. Je mag bij de vergaderingen aanwezig zijn. Of luister online (live) mee. Wij publiceren voor elke vergadering de vergaderdata, de agenda en de voorstellen. Wil je meer weten weten over ons bestuur? Kijk op de pagina over ons bestuur.

Publicatie of bekendmaking van besluiten

Wij maken alle besluiten van ons bestuur bekend via het Waterschapsblad en via www.officielebekendmakingen.nl. Je vind ze ook op deze site bij bekendmakingen. Via het zoekveld rechts bovenaan kun je ook in de bekendmakingen zoeken. Filter je zoekresultaten. TIP: Stel op de website www.officielebekendmakingen.nl een e-mail alert in. Je krijgt dan een mail als er iets bekend wordt gemaakt in jouw buurt. Niet alleen van ons, maar van alle overheden.

Openbare registers van nevenfuncties, geschenken en reizen

Ons bestuurssecretariaat houdt enkele openbare registers bij voor het dagelijks en algemeen bestuur. Het doel is om transparant te zijn als overheid. Dit is ook beschreven in onze gedragscode integriteit

Verschillende openbare registers

Een register bevat informatie over de nevenfuncties van bestuursleden, inclusief eventuele inkomsten. Een ander register betreft ontvangen geschenken. Ook is er een register voor (buitenlandse) dienstreizen. Alle registers zijn openbaar en worden regelmatig bijgewerkt. Vraag een register op.

Algemene voorwaarden, aanbestedingen, inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij publiceren Europese aanbestedingen via www.tenderned.nl. Of ben je op zoek zoek naar onze algemene inkoopvoorwaarden of inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

Archief en watererfgoed

Vanaf de late Middeleeuwen zijn er duizenden archiefstukken van het Waterschap Rijn en IJssel en van ons werkgebied bewaard gebleven. Ben je op zoek naar archiefstukken van het waterschap? Kijk dan op de website van Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers www.ecal.nu en www.archieven.nl

Vraag andere documenten op!

Zoek je speciale informatie of documenten? We vinden het ook belangrijk dat je meteen de informatie krijgt die je zoekt. Dat je niet eerst honderden documenten hoeft te doorzoeken. Daarom hebben we de links naar de meest gevraagde documenten op deze pagina gezet. Alle andere documenten kan je bij ons opvragen. Denk aan het bestuursakkoord, het overzicht van nevenfuncties van ons bestuur of de veiligheidsrapportage van onze dijken. Wij sturen je graag de laatste versie.  

Stel je vraag

Wil je een verslag, rapport, plan of ander document opvragen? Of zoek je specifieke informatie? Wil je hulp bij het vinden van het juiste stuk, verslag of document? Bel of mail ons dan.

Bellen0314 - 369 369 0314 - 369 369 Stuur e-mail