Retourbemalen

Je wil grondwater dat je hebt opgepompt weer terug pompen in de grond. Dit heet retourbemalen. Hiervoor heb je een vergunning nodig. Retourbemalen vindt altijd samen met bronbemaling plaats. Daarom worden deze in een vergunning geregeld. Kijk voor de regels en het aanvragen van de vergunning bij 'bronbemalen'.