Zienswijze indienen

Ben je het niet eens met een ontwerp-besluit? Dien dan een zienswijze in. Op deze pagina lees je hoe dat moet.

Bij ingrijpende beslissingen nemen we niet meteen een definitief besluit. Dan nemen we eerst een ontwerp-besluit. Met een ontwerp-besluit vertelt het bestuur dat ze van plan is een bepaald besluit te gaan nemen. Tegen een ontwerp-besluit kun je geen bezwaar maken. Ben je het er niet mee eens? Stuur ons dan een zienswijze. 

Zienswijze indienen

Ontwerp besluit

Het waterschap neemt een ontwerp-besluit

Zienswijze opsturen

Stuur binnen zes weken je zienswijze op. Bekijk hieronder waar deze aan moet voldoen.

Reactienota en definitief besluit

De zienswijzen worden verwerkt. Er worden mogelijk wijzigingen in het plan aangebracht. Een reactienota wordt samen met het definitieve besluit gepubliceerd.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een officiële reactie. Dit is een brief of email waarin je uitlegt met welk ontwerp-besluit je het niet eens bent. Je mag ons ook in een gesprek vertellen waarom je het niet eens bent. Kijk hieronder bij 'Hoe dien ik een zienswijze in'.

Wanneer kan ik een zienswijze opsturen?

Je kan een zienswijze opsturen als wij een ontwerp-besluit hebben genomen. Dit ontwerp-besluit maken wij bekend via www.officielebekendmakingen.nl en op deze website. Je moet je zienswijze binnen zes weken na de bekendmaking aan ons opsturen. 

Om een zienswijze in te dienen moet je belanghebbende zijn of je moet inwoner zijn van ons beheergebied. Je bent belanghebbende als jouw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als je denkt dat je negatieve effecten krijgt van de plannen. Bij sommige ontwerp besluiten kunnen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Hoe dien ik een zienswijze in?

Je zienswijze is een brief of e-mail aan ons. Je legt in de brief uit met welk ontwerp-besluit je het niet eens bent. Je legt natuurlijk ook uit waarom je het er niet mee eens bent. Je mag zelf weten hoe je je zienswijze schrijft. Het enige dat verplicht is, is je handtekening!

Je mag ons ook in een gesprek je reactie geven. Hiervoor moet je een afspraak maken. Wij maken een verslag van dit gesprek.

 

Onderaan de bekendmaking staat altijd waar je je zienswijze naar toe moet sturen of hoe je een afspraak maakt.

Ik heb een zienswijze opgestuurd. En nu?

  • We verzamelen alle zienswijzen. We beslissen dan of we dingen moeten veranderen.
  • We geven van alle zienswijzen aan of we iets veranderen en waarom. Al deze reacties zetten we in een reactienota. Je naam en adres staan hier niet in. Ons bestuur beslist over het plan en over de reactienota. Dit besluit maken wij bekend via www.officielebekendmakingen.nl.
  • Wij sturen je de reactienota. Je ziet dus niet alleen wat wij met jouw reactie hebben gedaan. Je ziet ook alle andere zienswijzen. We vertellen je tot en met welke datum je kan reageren als je het er niet mee eens bent.  
  • Ben je het nog niet eens met ons uiteindelijke besluit? Dan kan je soms nog in beroep gaan bij de rechtbank. Dit staat dan in de bekendmaking van het definitieve besluit. Als wij de reactienota opsturen vertellen wij altijd wat je nog kan doen als je het er niet mee eens bent.

Stel je vraag

Heb je een vraag over het indienen van een zienswijze? Bel of mail dan met een van onze juristen. Zij helpen je graag!

Heb je een vraag over één besluit in het bijzonder? Bel of mail dan met persoon die in de bekendmaking staat.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail