Maaischema grotere beken type 1A

Planten en dieren in en rond onze wateren zijn belangrijk. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee. Deze beek is belangrijk voor de afvoer, aanvoer en het opvangen van water in de regio. De beek kan ook genoeg water afvoeren als er veel planten in staan. Daarom maaien we de oevers in het voorjaar niet. In het najaar maaien we één van beide oevers. De bodem maaien we wel. 

Maaien in fases

We maaien hier in fases. Soms alleen de bodem, en soms de bodem en een oever. We laten altijd minimaal een kwart van de planten in het water staan. Zo kunnen dieren altijd ergens schuilen en voedsel zoeken.  

 

Tussen 1 mei en 14 juli

In het voorjaar maaien we de bodem van de beek. We laten minimaal 25% van de planten in het water staan. De oevers maaien we niet. De planten op beide oevers groeien door tot het najaar.

alleen de bodem maaien

We maaien de bodem van het water.

15 juli - 31 augustus

In de zomer maaien we de bodem van de beek. Dat doen we alleen als er veel planten groeien. We laten 25% van de waterplanten staan. De oevers maaien we niet. De planten op beide oevers groeien door tot het najaar.

alleen de bodem maaien

We maaien de bodem van het water.

1 september - 15 november

In het najaar maaien we de bodem van de beek en één van de oevers. In de even jaren maaien we de ene oever. In de oneven jaren maaien we de andere oever. We laten minimaal 25 % van alle planten in het water staan.

rechter oever en bodem maaien

We maaien het ene jaar de rechter oever. Het volgende jaar maaien we de linker oever.

Uitzonderingen

  • Als het niet anders kan maaien we elk jaar dezelfde oever.
  • Beken met een bodem van minder dan 1,5 meter breed. Hier maaien we in het najaar de bodem en beide oevers, inplaats van één kant.
  • We maaien niet als het water warmer is dan 25 graden of als er ijs ligt. 

Hoe vaak komen wij langs?

Wij maaien de oevers vaak met andere machines dan de bodem. Ook voor het onderhoudspad gebruiken wij weer andere machines. Soms maaien we met een boot. Soms voeren we het maaisel af. Wij komen per maaironde dus vaker dan één keer langs. 

 

Toegang

Soms is er langs het water een onderhoudspad. Dan rijden wij daar overheen. Soms hebben we geen onderhoudspad. Dan rijden we over het perceel dat het dichtstbij ligt.  Het is belangrijk dat het onderhoudspad of toegangsweg altijd vrij toegankelijk is. Plaats hier geen hekken, omheining of schuurtjes. 

Onderhoudspaden

Wij maaien ook onze onderhoudspaden. Wij maaien het onderhoudspad in elk geval voor elke maaironde. Het hangt van de breedte van het pad af hoe vaak we precies maaien.

Smalle paden

Smalle paden (minder dan drie meter breed) maaien we drie tot vijf keer. Dus ook buiten de periode waarin we de beek maaien. Dat is nodig voor de veiligheid, zodat onze collega's zien waar ze rijden.  En we voorkomen zo dat het gras te hoog wordt. Vogels nestelen graag in hoog gras en er liggen vaak jonge reeën. We voorkomen het nestelen voor een deel door regelmatig te maaien.

Brede paden

De brede paden (breder dan drie meter) maaien we het liefst alleen in het najaar. Soms is het nodig deze ook al in het voorjaar te maaien. Als dat nodig is doen we dat na 15 juni. 

 

Stel je vraag

Heb je een vraag over het maaien? Is je iets opgevallen of hebben wij per ongeluk iets beschadigd? Laat het ons weten!

Melding doen over water en onderhoud
Maaien van een dijk door een tractor