Maaischema lokaal water met belangrijke natuur (2A)

Deze beek of sloot is lokaal belangrijk voor de afvoer, aanvoer en het opvangen van water. Dit water stroomt meestal. Als er teveel planten in de beek groeien overstroomt de beek. De beek is ook belangrijk voor natuur. We maaien hier zo min mogelijk. Maar het water moet wel goed kunnen doorstromen. 

Deze beek is lokaal heel belangrijk voor de afvoer, aanvoer en het opvangen van water. De natuur is hier ook heel belangrijk. We passen het onderhoud hier daarom zoveel mogelijk aan op de natuur. We maaien de oevers en de bodem zo min mogelijk. Het natte profiel moeten we wel maaien. Een groot deel van het jaar is meer dan 40% van de planten onder water gemaaid. We maaien we het natte profiel 2 keer per jaar; in het voorjaar, en in het najaar. We laten dan minimaal 25% van de planten onder water staan. De oevers maaien we alleen in het najaar. Elk even jaar maaien we de rechter oever. Elk oneven jaar maaien we de linker oever. Zo kunnen dieren altijd ergens schuilen en voedsel zoeken.  

Tussen 1 mei en 14 juli

Tussen 1 mei en 14 juli maaien we de bodem van het water. We laten 25% van de waterplanten staan. De oevers maaien we niet. De planten op beide oevers blijven staan tot in ieder geval 1 september.

We maaien de bodem

We maaien de bodem van het water.

1 september - 15 november

Tussen 1 september en 15 november maaien we één van de oevers. In de even jaren maaien we de rechter oever. In de oneven jaren maaien we de linker oever. We maaien ook de bodem. We laten 25 % van de (water)planten staan.

we maaien de rechter oever en de bodem

We maaien het ene jaar de rechter oever. Het volgende jaar maaien we de linker oever.

Hoe vaak komen wij langs?

Wij maaien de oever van een beek of sloot vaak met andere machines dan de bodem van het water. Ook voor het onderhoudspad gebruiken wij weer andere machines. Soms maaien we met een boot. Als wij in een periode de bodem en de oevers maaien komen wij dus vaker dan 1 keer langs. Wij maaien het onderhoudspad van de grotere beken en sloten al voor de eerste maaironde. Dus al voor 1 mei. Soms rijden wij over het onderhoudspad bij jou in de buurt om een ander deel van de beel of sloot te bereiken. Daarom is het belangrijk dat het onderhoudspad altijd vrij toegankelijk is. Plaats geen hekken, omheining of schuurtjes op het onderhoudspad. 

 

Stel je vraag

Heb je een vraag over het maaien? Is je iets opgevallen of hebben wij per ongeluk iets beschadigd? Laat het ons weten!

Melding doen over water en onderhoud
Maaien van een dijk door een tractor