Maaischema gemiddelde beken type 2B

Planten en dieren in en rond onze wateren zijn belangrijk. We houden hier zoveel mogelijk rekening mee. Deze beek of sloot is lokaal belangrijk voor de afvoer, aanvoer en het opvangen van water. De beek kan het water goed afvoeren, maar dan moeten er niet te veel planten in staan.  

Maaien in fases

We maaien hier in fases. We maaien twee tot drie keer. We maaien elke keer de bodem en één van de oevers. We laten altijd een kwart van de planten in het water staan. Zo kunnen dieren altijd ergens schuilen en voedsel zoeken.  

Tussen 1 mei en 14 juli

In het voorjaar maaien we de bodem en één oever. We laten 25% van de planten in het water staan. De andere oever maaien we niet. Welke oever we in het voorjaar maaien wisselt om het jaar. 

Linker oever en bodem maaien

We maaien de bodem en één oever.

Tussen 15 juli en 31 augustus

In de zomer maaien we de bodem en dezelfde oever als in het voorjaar. De andere oever maaien we niet. We laten altijd 25% van de planten in het water staan. 

Linker oever en bodem maaien

We maaien de bodem en één oever.

Tussen 1 september en 15 november

In het najaar maaien we de bodem en één oever. Dit is de oever die dit jaar nog niet gemaaid is. We laten 25% van de planten in het water staan. De andere oever maaien we niet.

rechter oever en bodem maaien

We maaien één oever en de bodem.

Uitzonderingen

  • Als het niet anders kan maaien we elk jaar dezelfde oever.
  • Beken met een bodem van minder dan 1,25 meter breed. Hier maaien we in het najaar de bodem en beide oevers, in plaats van één kant.
  • We maaien niet als het water warmer is dan 25 graden of als er ijs ligt. 

Hoe vaak komen wij langs?

Wij maaien de oevers vaak met andere machines dan de bodem. Ook voor het onderhoudspad gebruiken wij weer andere machines. Soms maaien we met een boot. Soms voeren we het maaisel af. Wij komen per maaironde dus vaker dan één keer langs. 

 

Toegang

Soms is er langs het water een onderhoudspad. Dan rijden wij daar overheen. Soms hebben we geen onderhoudspad. Dan rijden we over het perceel dat het dichtstbij ligt.  Het is belangrijk dat het onderhoudspad of toegangsweg altijd vrij toegankelijk is. Plaats hier geen hekken, omheining of schuurtjes. 

Onderhoudspaden

Wij maaien ook onze onderhoudspaden. Wij maaien het onderhoudspad in elk geval voor elke maaironde. Het hangt van de breedte van het pad af hoe vaak we precies maaien.

Smalle paden

Smalle paden (minder dan drie meter breed) maaien we drie tot vijf keer. Dus ook buiten de periode waarin we de beek maaien. Dat is nodig voor de veiligheid, zodat onze collega's zien waar ze rijden. En we voorkomen dat het gras te hoog wordt. Vogels nestelen graag in hoog gras en er liggen vaak jonge reeën. We voorkomen het nestelen voor een deel door regelmatig te maaien.

Brede paden

De brede paden (breder dan drie meter) maaien we het liefst alleen in het najaar. Soms is het nodig deze ook al in het voorjaar te maaien. Als dat nodig is doen we dat na 15 juni. 

Stel je vraag

Heb je een vraag over het maaien? Is je iets opgevallen of hebben wij per ongeluk iets beschadigd? Laat het ons weten!

Melding doen over water en onderhoud
Maaien van een dijk door een tractor