Over ons algemeen bestuur

In ons algemeen bestuur zitten 30 leden. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor onder andere het strategisch beleid en de beleidskaders van het waterschap. Het algemeen bestuur bepaalt in hoofdlijnen het beleid van ons waterschap.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur heeft 30 leden. De leden horen bij een politieke partij of groepering. Inwoners kiezen 22 leden tijdens de waterschapsverkiezingen. Belangenorganisaties kiezen 8 leden. Deze 8 zetels noemen we geborgde zetels voor de categorie Natuur, Ongebouwd of Bedrijven.  Vertegenwoordigers van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), LTO Noord en de Kamer van Koophandel (KvK) vullen deze zetels. Alle 30 leden bepalen samen het beleid van het waterschap in hoofdlijnen.

Wat doet het algemeen bestuur?

Het algemeen bestuur beslist over de begroting, en bepaalt de tarieven van de waterschapsbelasting. Ook beslist het algemeen bestuur over grote projecten. Ze controleert ook of de organisatie het beleid goed uitvoert. Bekijk ook de video over ons (algemeen) bestuur voor meer uitleg.

Groepsfoto van het algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur.

Wie zitten in het algemeen bestuur?

In dit overzicht zie je wie de leden van het algemeen bestuur zijn. De dijkgraaf en de secretaris-directeur ondersteunen het algemeen bestuur.

Vergaderdata en vergaderstukken

Het algemeen bestuur vergadert ongeveer om de maand. Bekijk wanneer de vergaderingen zijn. Of bekijk de vergaderstukken en de verslagen. 

Een vergadering volgen

Je mag bij de vergaderingen van het algemeen bestuur aanwezig zijn, in de zaal of luister online mee. Ook achteraf kun je de vergadering 'terugluisteren'.

Luister (live) mee met de vergaderingen
Vergadering algemeen bestuur

Vragen

Heb je vragen over het algemeen bestuur? Of over de vergaderingen? Wil je je mening geven over een onderwerp op de agenda? Maak dan gebruik van het spreekrecht. Meld dit voor de vergadering. Bel of mail dan met ons bestuurssecretariaat. Bij het bestuurssecretariaat liggen ook de registers met nevenfuncties, dienstreizen, geschenken en andere registers ter inzage.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail

Waterschapsverkiezingen 2023

Elke vier jaar zijn er waterschapsverkiezingen. Ben je 18 jaar of ouder en woon je in ons werkgebied? Dan kan je op 15 maart 2023 stemmen voor een nieuw algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Bekijk de Waterschapsverkiezingen 2023.