Waterschap Rijn en IJssel Beregening. Bij onttrekkingen kleiner dan 25 kuub per uur en als je minder dan 25000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen onttrekt. hoef je niks te doen. Onttrek je tussen de 20 en de 60 m3 per uur. En onttrek je maximaal 25000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen onttrekt.  Dan moet je dit melden. Is de capaciteit van de pomp groter is dan 60 m3 per uur? En/of  onttrek je meer dan 25000 m3 per aangesloten periode van 90 dagen? Dan heb je een vergunning nodig.

Stappenplan grondwater onttrekken voor gewassen, planten of vee