Organisatie structuur Waterschap Rijn en IJssel: Aan het hoofd van de organisatie staat de secretaris-directeur. Met alle medewerkers en directeuren uit het directieteam zorgt de secretaris-directeur voor de dagelijkse uitvoering van het beleid en de taken van het waterschap. Onze organisatie is verdeeld in programma's, aandachtsgebieden en units. Elke unit heeft zijn eigen specialisme en taak. Natuurlijk werken wij binnen de units veel samen.

Organisatiestructuur van Waterschap Rijn en IJssel