Buurserbeek kan beter tegen droogte en hoosbuien

De Buurserbeek is aangepast in en om het landgoed Lankheet . De beek en het gebied eromheen kunnen nu beter tegen droogte en hoosbuien. We maakten het gebied veel natuurlijker, met een plek om overtollig water tijdelijk te parkeren, een vloeiweidensysteem en flauwere oevers. Dit zorgt voor meer ruimte voor water, natuur, recreatie en schoner water.

We leverden het project op op vrijdag 1 oktober 2021. 

Kronkelende beek

Vroeger waren er vaak overstromingen in het gebied. Via de Buurserbeek stroomde het water zo snel mogelijk weg. Door de verandering van het klimaat hebben nu vaker te maken met hoosbuien en met droogte. De beek kronkelt nu weer tussen de Oostendorper Watermolen en Rietmolen. Het water zakt hier rustig in de bodem weg. De oude en rechte Buurserbeek bestaat ook nog. Als het heel hard regent parkeren we hier overtollig water.  

Vloeiweidesysteem

De boeren in dit gebied ontdekten al in de middeleeuwen dat het in water uit de beken veel voedingsstoffen zaten, zoals kalk en mineralen. Om die belangrijke stoffen op hun land te krijgen bedachten ze een slim systeem: het vloeiweidesysteem. Met behulp van wallen, dammen, greppels en watergangen lieten ze hun weilanden overstromen met het voedselrijke water uit de beek. Zo verbeterde de vruchtbaarheid van de grond. Door het stromende water kon bij vorst de grasmat niet bevriezen. In het voorjaar ging daardoor het gras eerder groeien en konden ze het gras een keer extra maaien. Vloeiweiden zorgen er ook voor dat het water beter in de bodem kan zakken naar het grondwater. De vloeiweiden zijn nu beschermd.

 

Kleine rechte greppels van een vloeiweidesysteem

Het ruggenbouwsysteem (vloeiweide) bij de Schipbeekweg net na de aanleg

Ruimte voor natuur, cultuur en ontspanning

De maatregelen zijn ook goed voor de natuur in en om de beek en het water wordt schoner. We haalden zoveel mogelijk kades weg. Sommige stukken van het gebied mogen weer overstromen. Veel fietsers en wandelaars genieten van het gebied. Bij de Veddersweg staat nu een kunstwerk. Dit kunstwerk laat zien hoe de Buurserbeek en de vloeiweiden al vanaf vroeger met elkaar verbonden waren. Bij de opening van het kunstwerk waren ook leerlingen van de basisschool in de buurt. Vrijwilligers van Het Lankheet lieten zien hoe vloeiweidesysteem werkt.