Aanpassing waterschapsregels 2020

Gepubliceerd op 9 november 2020

Het waterschap zorgt voor schoon en voldoende water. Dijken beschermen ons tegen hoog water in de grote rivieren. Om het water en de dijken te beschermen maakt het waterschap gebruik van regels. Er gaat iets veranderen in deze regels. Dit is nodig omdat landelijk de Omgevingswet ingevoerd wordt. Ook moeten onze dijken aan nieuwe normen voldoen. De veranderingen kunnen invloed hebben op toekomstige (bouw)activiteiten. op deze pagina kun je controleren wat er voor jou verandert.

Informatie over de planning

De komende periode bekijken we alle ontvangen zienswijzen zorgvuldig.  Alle zienswijzen en onze reactie daarop bundelen we in een document, de reactienota. Ons algemeen bestuur beslist uiteindelijk over de definitieve aanpassingen en wijzigingen. Dit staat gepland voor de vergadering van 11 mei 2021. Deze vergadering is openbaar. Indieners van zienswijzen hebben hierover een brief gehad. Heeft u geen brief gehad? Download de brief dan hier. (pdf, 106 kB)

Ter inzage legging voorbij

De ter inzage legging is voorbij. Je kunt geen zienswijzen meer indienen. Je kunt nog wel de veranderingen bekijken op deze pagina. Heb je nog een vraag? Dan mag je die natuurlijk ook nog stellen.

Handleiding bij de kaarten.

Wij hebben een handleiding gemaakt hoe je de kaarten kunt gebruiken. Download het stappenplan. (pdf, 347 kB) Je kunt het stappenplan ook printen om het makkelijk te volgen.

Wil je weten welke beperkingen gelden in de verschillende zones? Bekijk dan deze tabel. De tabel vind je ook via de link 'wat betekent dit voor mij' in de pop-up in de kaarten.

De wijzigingen op kaart

Concept leggers

In deze kaart zie je de concept legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) voor waterkeringen (dijken) en watersystemen (beken en sloten).Je vindt hier o.a. de ligging en afmetingen en ook wie verantwoordelijk is voor het onderhoud.

Volg de link voor een grotere weergave van de kaart.

Concept Waterschapsverordening (met nieuwe zones)

Kijk in deze kaart voor de nieuwe waterschapsverordening. In deze kaart kan je ook kijken of de beperkingengebieden op jouw grond wijzigen.

Volg de link voor een grotere weergave van de kaart.

Wat wijzigt er?

Actualisatie leggers

De Leggers (kaarten) van het waterschap worden regelmatig aangepast. We verwerken dan veranderingen in het beleid, uitgevoerde projecten en (bouw)activiteiten van het waterschap en van anderen.

Waterschapsverordening

De (wettelijke) regels van het waterschap zijn nu vastgelegd in ‘de Keur (de basisverordening van het waterschap)’ en in algemene regels. Al deze regels staan straks in één nieuw juridisch document: de Waterschapsverordening.

Beperkingengebieden

Langs beken, sloten en dijken liggen gebieden waar niet zomaar alles mag. Er kunnen hier beperkingen gelden. Zo beschermen we de dijk of het water. De beperkingengebieden veranderen. Soms worden ze breder op andere plaatsen smaller. Het is belangrijk dat je controleert of en wat er voor jou verandert.

Veel gestelde vragen

De wijzigingen

Wil je weten wat er wijzigt of hoe dit is vastgelegd? Kijk dan bij de vragen en antwoorden via de link hieronder.

Mijn situatie

Ben je benieuwd waarom je (g)een brief heeft ontvangen? Heb je vragen over de impact van de wijzigingen op jouw grond? Bekijk dan de vragen en antwoorden via de link hieronder.

Beperkingengebieden

Wil je weten wat beperkingengebieden zijn, waarom ze er zijn en hoe ze veranderen? Bekijk dan de vragen en antwoorden via de link hieronder.

Algemeen en procedure

Heb je algemene vragen of  vragen over de procedure? Kijk dan bij de vragen en antwoorden via de link hieronder.

Planning en procedure

Planning

Het besluit van ons bestuur ligt momenteel ter inzage. Lees voor exacte data en officiële stukken de bekendmaking.

Bent u het niet eens?

Bent je het niet eens met de Waterschapsverordening, de nieuwe zoneringen of de actualisatie van de leggers? Dan kun je dit aan ons laten weten door ons een officiële reactie te geven. Deze formele reactie wordt zienswijze genoemd. De wijzigingen zijn vastgelegd in vier verschillende besluiten. Deze liggen van 9 november tot en met 20 december 2020 ter inzage.

Vragen?

Heb je vragen? Kijk dan bij de veel gestelde vragen op deze site. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaand contactformulier. Je kunt je vraag ook per telefoon stellen via 0314 369369. Wij registreren jouw vraag en bellen je eventueel op een later moment terug.

Over de Omgevingswet

Dankzij de Omgevingswet kunt je straks makkelijker bekijken wat wel en niet mag op een bepaalde plek. Dat komt doordat de regels van alle overheden worden gekoppeld aan kaarten in één digitaal systeem. Deze gaat online zodra de Omgevingswet inwerking is getreden. In dit systeem kun je dan met een klik op de kaart en het beantwoorden van een aantal vragen duidelijkheid krijgen over wat er allemaal mag op een bepaalde plek en onder welke voorwaarden. Als je een vergunning nodig hebt, kun je deze ook meteen aanvragen. Op die manier proberen we onze regels duidelijker en gebruiksvriendelijker te maken