Berkel Lochem - Almen


Berkel Lochem - Almen

De Berkel voldoet in het traject Lochem - Almen niet aan de ecologische doelstelling. Het is hier bestemd als natte ecologische verbindingszone en moet daarom worden heringericht als een half natuurlijke rivier zonder barrières voor stromingsminnende vissoorten waarbij ook natuurlijke oevers worden aangelegd.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Jaco van Langen, j.vanlangen@wrij.nl