Natuurlijke Heksenlaak

De Heksenlaak is een beek. Hij stroomt ten oosten van de Lochemse Berg bij Zwiep. We herstellen de Heksenlaak in natuurlijke staat. De beek is afhankelijk van uit de grond opborrelend water, kwelwater. Dit kwelwater heeft een bijzondere samenstelling. We willen dit water langer in het gebied houden. Dat is goed voor de natuur en voor de landbouw in het gebied.

Wat doen we?

We ontwikkelen nieuwe natuur en versterken bestaande natuur. We verleggen de beek Heksenlaak. En we maken de beek ondieper. Daarnaast leggen we een bos aan dat een groot deel van het jaar onder water staat. Dat noemen we een broekbos. Bij de oorsprong van de beek in het Rammelgoor zitten veel voedingsstoffen in de bodem. Hier graven we de bovenste laag van de bodem, met veel nitraat en fosfaat, af. Hier komt dan weer schoon en kalkrijk kwelwater boven de grond.

Ontwerp Heksenlaak

Kaart Natuurlijk beekherstelontwerp Heksenlaak deel 1

Ontwerp heksenlaak

Kaart Natuurlijk beekherstelontwerp Heksenlaak deel 2

Waarom doen we dit?

Als we water langer in het gebied houden worden natuur- en landbouwgronden minder gevoelig voor droogte. Ook zijn we zo beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Planten profiteren van dit bijzondere kwelwater.

Onze aanpak

Samen met grondeigenaren hebben we een definitief plan opgesteld.

De planning

Vanaf de zomer 2022 hebben we gewerkt aan een ontwerp. We onderzochten of er bijzondere planten en dieren in het gebied leven. We onderzochten ook waar kabels en leidingen liggen en hoe de bodem is opgebouwd. Voor het definitieve plan is een Projectplan Waterwet-procedure gestart. Bij de gemeente zijn de vergunningen aangevraagd en hebben we gevraagd om het bestemmingsplan te wijzigen. De vergunningen en het bestemmingsplan komen ter inzage te liggen. Dan kan iedereen de plannen bekijken. We hopen eind 2023 te kunnen starten. 

Beleef de Berkel

We maken de hele Berkel natuurlijker en mooier. Behalve de Heksenlaak pakken we ook het stuk van de Berkel tussen Almen en Lochem aan. Ook willen we het deel tussen Borculo en Lochem natuurlijker maken. Het stuk van de Berkel tussen Zutphen en Almen is al klaar. Bij Almen slingert de Berkel al weer door het landschap en we legden meerdere vistrappen aan. Ook richting Duitsland is de Berkel al een natuurlijke rivier met ruimte om er te wandelen en kanoën.

Stel je vraag

Heb je een vraag over dit project? Neem dan contact op met projectleider Ellen Rijsdijk.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail
Ellen Rijsdijk

Partners

We werken samen met betrokkenen in het gebied, de provincie Gelderland en de gemeente Lochem en de Europese Unie.