Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen


Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Het bestemmingsplan en projectplan Waterwet heeft van 28 maart tot 10 mei 2019 ter inzage gelegen.
Bekijk het bestemmingsplan
Bekijk het projectplan Waterwet

Wandel mee door het Aaltense Goor op zaterdag 29 juni

Graag nodigen wij u uit voor een wandeling door het Aaltense Goor op zaterdag 29 juni. Wij nemen u graag mee door het gebied en laten zien wat de projectplannen betekenen voor deze omgeving. De wandeling start om 10.00 uur op de kruising van de Lage Wolboomdijk en de Goordijk te Aalten. De wandeling zal uiterlijk om 11.30 uur afgelopen zijn. De route zal ongeveer drie kilometer zijn en gaat ook over onverhard terrein.

Aanmelden

Loopt u mee tijdens de wandeling op 29 juni? Wilt u zich dan voor 25 juni aanmelden bij Sjoukje Rikkerink, s.rikkerink@wrij.nl of 0314-369331. Heeft u nog vragen over de wandeling? Stel ze dan aan Sjoukje Rikkerink.

Bekijk de foto's

Aaltense Goor 4
Aaltense Goor 3
PC181894
logo baakse beek veengoot
Aaltense Goor Zwarte Veen, foto Ecogroen, J.M. Kamerling (2018)

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Leon Klein Tank, l.kleintank@wrij.nl

Project nieuws

logo baakse beek veengoot