Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen


Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Voor het Aaltense Goor is dit al gebeurt. Het waterschap is met de gemeente Oude IJsselstreek en met grondeigenaren en direct betrokkenen in gesprek over de herinrichting van het Zwarte Veen. Voor dit gebied is een inrichtingsplan opgesteld met als doel natuurontwikkeling en -herstel, het vasthouden van water (vasthouden van water in bergingsgebieden), een structuurverbetering voor de landbouw en recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Waterschap Rijn en IJssel werkt met partners aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot.

Herinrichting Zwarte Veen

Zwarte Veen

U kunt hier het definitief ontwerp bekijken voor de herinrichting van het Zwarte Veen.

Aanpassingen wandel- en ruiterpaden Zwarte Veen

Aanpassingen wandel- en ruiterpaden Zwarte Veen

U kunt hier de aanpassing bekijken van de wandel- en ruiterpaarden.

Contact

Neem voor vragen contact op met de projectleider Ronald Broekhuizen, r.broekhuizen@wrij.nl

Project nieuws

europanc
logo baakse beek veengoot