Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen


De werkzaamheden gaan van start in het Aaltense Goor en Zwarte Veen. Wij nodigen u uit voor de inloopavond:

Wanneer: woensdag 27 november 2019 tussen 19.00 en 21.00 uur
Waar: Romienendal, Aladnaweg 3, Aalten
Wat: Tijdens deze avond is de mogelijkheid om het plan met de verschillende fasen in te zien en vragen te stellen over de werkzaamheden. Ook over de kavelruil kunt u vragen stellen en informatie krijgen.

Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

De werkzaamheden in het Aaltense Goor en Zwarte Veen kunnen van start gaan! De aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren is Negam BV. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de bergingscapaciteit van het gebied (water langer vasthouden), de verbetering van de landbouwstructuur en natuurontwikkeling. Hiervoor wordt er kapwerk verricht, worden er duikers aangebracht en vindt er grootschalig grondverzet plaats.

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Nieuwsbrief Start werkzaamheden Aaltense Goor - Zwarte Veen, 15 nov 19 (pdf, 394 kB)

Voornemen tot vrijwillige openbare kavelruil in en om het Aaltense Goor en het Zwarte Veen. (pdf, 951 kB)

Bekijk de foto's

Aaltense Goor 4
Aaltense Goor 3
PC181894
logo baakse beek veengoot
Aaltense Goor Zwarte Veen, foto Ecogroen, J.M. Kamerling (2018)
luchtfoto aaltense goor
Aaltense Goor Zwarte Veen
Aaltense Goor Zwarte Veen

Contact

Neem voor vragen contact op met de omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink, s.rikkerink@wrij.nl

Project nieuws

logo baakse beek veengoot