Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen


Wandelt u mee door het Aaltense Goor op 29 februari?

Graag nodigen wij u uit voor een wandeling door het Aaltense Goor op zaterdag 29 februari. Wij nemen u mee door het gebied en laten zien wat er de afgelopen maanden aan werkzaamheden is verricht en vertellen u over wat er nog op de planning staat.

De wandeling start om 10.00 uur op de kruising van de Lage Wolboomdijk en de Goordijk te Aalten, bij de bouwkeet. Vanaf 9.30 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. De wandeling zal uiterlijk om 11.30 uur afgelopen zijn. De route zal ongeveer twee kilometer zijn en gaat ook over onverhard terrein.

Aanmelden

Loopt u mee tijdens de wandeling op 29 februari? U kunt zich dan voor 25 februari aanmelden bij Sjoukje Rikkerink (omgevingsmanager) s.rikkerink@wrij.nl of 06 - 13 44 25 37. Heeft u nog vragen over de wandeling? Stel ze dan aan Sjoukje Rikkerink.

Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

Uitvoeringswerkzaamheden Aaltense Goor en Zwarte Veen

De werkzaamheden in het Aaltense Goor zijn in volle gang en er is al veel gedaan. Het Wilgenbos aan de Boterdijk is eind 2019 gekapt en het hout afgevoerd. Op dit moment wordt de bovengrond afgeplagd om hiermee de gewenste natte en voedselarme bodemomstandigheden te creëren.

De meeste afgegraven grond wordt vervoerd naar omliggende agrarische percelen. Hier wordt de grond gebruikt om laagtes in de percelen op te vullen. Een klein deel van de grond wordt gebruikt om de sloten parallel aan de Boterdijk te dempen en om lage wallen om het gebied te leggen. Hiermee houden we (regen-)water vast op dit perceel.

In januari is er gestart met het aanplanten van nieuwe hagen op het noordelijke deel van het perceel aan de Boterdijk. Ook in het bestaande natuurgebied het Aaltense Goor wordt er door aannemersbedrijf NEGAM hard gewerkt aan het verschralen van een aantal graslanden. Ook hier wordt de in het verleden opgebrachte voedselrijke bovenlaag afgegraven. De meeste graslanden zijn klaar, momenteel wordt er nog gewerkt aan de graslanden in het zuidelijk deel van het Aaltense Goor. Ook staat de aanleg van enkele parkeerplaatsen, het ruiterpad en wandelpaden op de planning. De inrichtingsmaatregelen in het Zwarte Veen (aanleg strook natuur, watergangen en wandelpaden) worden uitgevoerd zodra de gemeente Oude IJsselstreek de gronden hiervoor beschikbaar heeft gemaakt.

De uitvoeringswerkzaamheden verlopen tot op heden voorspoedig en volgens planning!

Meld u aan voor de WhatsApp groep uitvoeringswerkzaamheden

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken van de werkzaamheden? Meld u dan aan voor de WhatsApp groep. In deze app plaatsen wij updates over de stand van zaken zoals waar we werken, waar het grondtransport plaatsvindt en overige zaken. Enkel de beheerder kan berichten plaatsen in de WhatsApp groep. Aanmelden kan door een mail te sturen naar b.engbersen@negam.nl.

Lees onderstaande nieuwsbrief voor het laatste nieuws.

Nieuwsbrief Aaltense Goor Zwarte Veen 12 februari 2020 (pdf, 500 kB)

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Bekijk de foto's

Aaltense Goor 4
Aaltense Goor 3
PC181894
logo baakse beek veengoot
Aaltense Goor Zwarte Veen, foto Ecogroen, J.M. Kamerling (2018)
luchtfoto aaltense goor
Aaltense Goor Zwarte Veen
Aaltense Goor Zwarte Veen

Contact

Neem voor vragen contact op met de omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink, s.rikkerink@wrij.nl

Project nieuws

logo baakse beek veengoot
europanc