Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen


Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Het bestemmingsplan en projectplan Waterwet heeft van 28 maart tot 10 mei 2019 ter inzage gelegen.
Bekijk het bestemmingsplan
Bekijk het projectplan Waterwet

Bekijk de foto's

Aaltense Goor 4
Aaltense Goor 3
PC181894
logo baakse beek veengoot
Aaltense Goor Zwarte Veen, foto Ecogroen, J.M. Kamerling (2018)

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Leon Klein Tank, l.kleintank@wrij.nl

Project nieuws

logo baakse beek veengoot