Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen


Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

Uitvoeringswerkzaamheden Aaltense Goor en Zwarte Veen

De werkzaamheden in het Aaltense Goor zijn bijna klaar! Er is door door aannemersbedrijf NEGAM hard gewerkt om alle grondverzet voor het vogelbroedseizoen af te krijgen. Tijdens het broedseizoen, ruwweg van half maart tot en met juli, mag er niet in de natuurpercelen zelf worden gewerkt. Ondanks de soms erg natte terreinomstandigheden waaronder moest worden gewerkt afgelopen winter, is het gelukt.

De nieuwe wandelpaden op het perceel aan de Boterdijk zijn nog niet opengesteld. Op dit moment nestelen hier bijzondere dieren, zoals de beschermde grutto. Om de natuur niet te storen worden de rasters later in het seizoen aangelegd en zijn de paden vrij toegankelijk. Hieronder wat impressies van het resultaat en wat sfeerbeelden van het Aaltense Goor tijdens de natte winterperiode.

Nu de werkzaamheden in het Aaltense Goor bijna klaar zijn is het gemakkelijker om aan te geven wat er de komende maand nog gaat gebeuren. We gaan het gemaal aan de Boterdijk verplaatsen. Deze wordt een kwartslag ‘gedraaid’ zodat het water niet wordt afgevoerd naar de Veengoot maar richting het Aaltense Goor wordt gebracht. Verder wordt er nog diezelfde plek een nieuwe duiker aangebracht onder de Boterdijk. Beide maatregelen zijn bedoeld om meer water vast te houden in het gebied.

In het komende najaar en winter gaan we nog aan de slag met het opruimen van een behoorlijke hoeveelheid aangetroffen puin in het perceel van de Boterdijk en plaatsen we de laatste rasters in het Aaltense Goor en op perceel Boterdijk

Nieuwsbrief Aaltense Goor en Zwarte Veen, Mei 2020 (pdf, 539 kB)

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Bekijk de foto's

Aaltense Goor 4
Aaltense Goor 3
PC181894
logo baakse beek veengoot
Aaltense Goor Zwarte Veen, foto Ecogroen, J.M. Kamerling (2018)
luchtfoto aaltense goor
Aaltense Goor Zwarte Veen
Aaltense Goor Zwarte Veen
Foto Wim Houwers 2
Foto Wim Houwers
Aaltense Goor
Aaltense Goor
Aaltense Goor
Aaltense Goor
Aaltense Goor

Contact

Neem voor vragen contact op met de projectleider Ronald Broekhuizen, r.broekhuizen@wrij.nl

Project nieuws

logo baakse beek veengoot
europanc