Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen


Herinrichting Aaltense Goor en Zwarte Veen

Uitvoeringswerkzaamheden Aaltense Goor en Zwarte Veen

De werkzaamheden in het Aaltense Goor zijn in volle gang en er is al veel gedaan. Het wilgenbos aan de Boterdijk is eind 2019 gekapt en het hout afgevoerd. De sloten in dit perceel zijn gedempt met schoon geel (voedselarm) zand en het perceel wordt afgeplagd. Hiermee wordt de basis gelegd voor een vochtig hooilandtype.

De meeste afgegraven grond wordt vervoerd naar omliggende agrarische percelen. Hier wordt de grond gebruikt om laagtes in de percelen op te vullen. Een klein deel van de grond wordt gebruikt om de sloten parallel aan de Boterdijk te dempen en om lage wallen om het gebied te leggen. Hiermee houden we (regen-)water vast op dit perceel.

In januari is er gestart met het aanplanten van nieuwe struwelen (overwegend uit struiken bestaande begroeiingen) op het noordelijke deel van het perceel aan de Boterdijk. Hiervoor wordt autochtoon bosplantsoen gebruikt afkomstig van Staatsbosbeheer Ook in het bestaande natuurgebied het Aaltense Goor wordt er door aannemersbedrijf NEGAM hard gewerkt aan het verschralen van een aantal graslanden. Staatsbosbeheer heeft een aantal jaren geleden de bodem in het Aaltense Goor laten onderzoeken. Hieruit kwam naar voren dat een aantal percelen zijn bezand en op een aantal locaties een dikker pakket zand is opgebracht.

Staatsbosbeheer heeft op een aantal percelen in het Aaltense Goor de keuze gemaakt om deze opgebrachte zandlaag te verwijderen, zodat de percelen meer natuurlijk reliëf krijgen. De inrichtingswerkzaamheden bij Staatsbosbeheer zijn zo goed als gereed. Uiteraard zullen de paden weer hersteld worden wanneer het weer het toelaat.

De aanleg van de parkeerplaats aan de Boterdijk is gereed en er wordt gewerkt aan het vlonderpad. De inrichtingsmaatregelen in het Zwarte Veen (aanleg strook natuur, watergangen en wandelpaden) worden uitgevoerd zodra de gemeente Oude IJsselstreek de gronden hiervoor beschikbaar heeft gemaakt.

De uitvoeringswerkzaamheden verlopen tot op heden voorspoedig en volgens planning!

Meld u aan voor de WhatsApp groep uitvoeringswerkzaamheden

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken van de werkzaamheden? Meld u dan aan voor de WhatsApp groep. In deze app plaatsen wij updates over de stand van zaken zoals waar we werken, waar het grondtransport plaatsvindt en overige zaken. Enkel de beheerder kan berichten plaatsen in de WhatsApp groep. Aanmelden kan door een mail te sturen naar b.engbersen@negam.nl.

Lees onderstaande nieuwsbrief voor het laatste nieuws.

Nieuwsbrief Aaltense Goor Zwarte Veen 12 februari 2020 (pdf, 500 kB)

Waterschap Rijn en IJssel werkt met o.m. de gemeente Aalten, de gemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord afdeling Oost Achterhoek en de provincie Gelderland aan de ontwikkeling van een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem in het stroomgebied van de Baakse Beek en Veengoot. Het natuur- en landschapsreservaat Aaltens Goor en het Zwarte Veen, gelegen binnen de driehoek Aalten, Varsseveld en Lichtenvoorde, wordt heringericht. Het uitvoeringsprogramma voorziet in landbouwstructuurverbetering, natuurontwikkeling en -herstel, waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) en waterretentie, recreatief medegebruik en landschapsbeleving van het gebied.

Bekijk de foto's

Aaltense Goor 4
Aaltense Goor 3
PC181894
logo baakse beek veengoot
Aaltense Goor Zwarte Veen, foto Ecogroen, J.M. Kamerling (2018)
luchtfoto aaltense goor
Aaltense Goor Zwarte Veen
Aaltense Goor Zwarte Veen
Foto Wim Houwers 2
Foto Wim Houwers
Aaltense Goor
Aaltense Goor
Aaltense Goor
Aaltense Goor
Aaltense Goor

Contact

Neem voor vragen contact op met de omgevingsmanager Sjoukje Rikkerink, s.rikkerink@wrij.nl

Project nieuws

logo baakse beek veengoot
europanc