Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel neemt verantwoordelijkheid voor haar energieverbruik. In 2025 wil het waterschap energieneutraal zijn. Om dat te behalen zet ze in op een mix van duurzame energievormen zoals biogas, zonne-energie en windenergie.

Op de rioolwaterzuivering in Duiven komen twee windturbines. Vlakbij het terrein van de rioolwaterzuivering in Zutphen bereiden we samen met IJsselwind de realisatie van 3 windturbines voor (1 van het waterschap, 2 van IJsselwind).

Windenergie omgeving verkleind

Zutphen

Visual Zutphen N348

Meer informatie windturbines

Duiven

Visual Duiven vanaf A12

Meer informatie windturbines

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties?  Neem dan contact op met Sjoukje Rikkerink, s.rikkerink@wrij.nl, 0314-369331.