Windenergie


Waterschap Rijn en IJssel wil in 2025 volledig energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat we evenveel energie duurzaam willen opwekken, als dat we verbruiken. Om dat te behalen, zet het waterschap in op de juiste mix van duurzame energievormen, zoals biogas, waterkracht, zonne-energie en windenergie.

Voor windenergie zijn de mogelijkheden geïnventariseerd van vier potentiële locaties op of om onze waterzuiveringen: Duiven, Etten/De Pol, Olburgen en Zutphen. De locaties Zutphen en Duiven worden inmiddels verder uitgewerkt. Voor de locaties Etten/De Pol en Olburgen wordt samen met omwonenden onderzocht of, in plaats van windenergie, ook andere vormen van duurzame energieopwekking mogelijk zijn.

Windenergie omgeving verkleind

Zutphen

Visual Zutphen N348

Meer informatie windturbines

Duiven

Visual Duiven vanaf A12

Meer informatie windturbines

Andere duurzame projecten

Het waterschap werkt aan een duurzame toekomst. Bekijk ook andere duurzame projecten van ons waterschap.

Contact

Heeft u vragen over windenergie in het algemeen of over één van de potentiële locaties?  Neem dan contact op met Peter Brokke, p.brokke@wrij.nl, 0314-369574 of Sjoukje Rikkerink, s.rikkerink@wrij.nl, 0314-369331.