Over ons


Over ons

Waterschap Rijn en IJssel

Wij zorgen voor het water in uw omgeving. Zodat u daarin veilig kunt ondernemen, wonen en recreëren. Veilig, schoon, niet te droog en niet te nat. Dat doen we door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren.

Ons werk

Ons werkgebied

Wij beheren het oppervlaktewater en grondwater in

  • de Achterhoek
  • Liemers
  • een klein stukje Overijssel

Beheren betekent ...

Betaalbaar en verantwoord beheren

Waterbeheer moet betaalbaar blijven. Daarom wegen we continu af of kosten en investeringen maatschappelijk verantwoord zijn. We kunnen bijvoorbeeld dijken oneindig hoog maken. De kosten worden dan zo hoog dat de waterschapsbelasting ook stijgt. We moeten dus keuzes maken. Een waterschap kan nu eenmaal niet alle sloten en beken even intensief beheren. Daarom ligt de zorg voor het water, onderhoudspaden en kunstwerken (zoals bruggen en stuwen) soms ook bij burgers en bedrijven.

Energie uit water

We gebruiken steeds meer stoffen uit het afvalwater opnieuw. Zo winnen we bijvoorbeeld energie uit afvalwater.

Anticiperen op klimaatveranderingen

Ons netwerk van sloten, beken en grondwater proberen we zo goed mogelijk te reguleren. Dat lukt niet altijd. Extreme neerslag of langere periodes van droogte kunnen leiden tot schade of overlast. Dit komt door klimaatveranderingen steeds vaker voor. Ons waterschap anticipeert hierop. In overleg met de omgeving bepalen we de beste aanpak.

Leven van en met water

Water is van levensbelang. Per dag gebruiken we zo'n 130 liter water per persoon. In Nederland is water genoeg, maar vaak ongelijk verdeeld en vervuild. Daarom beheren we water. Te veel water voeren we af. Waar te weinig water is, voeren we het aan.

Nederland Waterland

Nederland is een delta. De grootste rivieren van Noordwest Europa stromen via ons land in zee. Daardoor hebben we bijna altijd wel voldoende water. Maar soms stroomt er ook te veel water door ons land.

Eeuwen kampten we met regelmatige overstromingen, die veel schade en slachtoffers eisten. Waterbeheer is een dagelijkse noodzaak om in ons land te kunnen leven. Daarom zijn er lang voordat Nederland ontstond ook al waterschappen opgericht. Die waterschappen beheren ook nu nog dagelijks al dat water dat door Nederland stroomt. Waterschappen proberen overstromingen te voorkomen. Bovendien zuiveren
ze al het water dat we gebruiken, zodat ziektes en schadelijke stoffen zichniet kunnen verspreiden.

In deze filmpjes leer je meer over de geschiedenis en de taken van de waterschappen in Nederland.

Wat doen wij?

Waterkwaliteit

Wateroverlast

Droogte

Meer weten?

Onderhoud watergang