Algemeen bestuur

Gepubliceerd op 29 mei 2013

algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Na Rijk en provincie vormen waterschappen en gemeenten de derde bestuurslaag in Nederland. Het (gekozen) algemeen bestuur van het waterschap is verantwoordelijk voor het strategische beleid.

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden en wordt ondersteund door
de secretaris-directeur.

Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2015-2019

In het bestuursakkoord 'Water Verbindt' (pdf, 123 kB) staan de plannen en ambities van het bestuur voor de komende vier jaar.

Bestuursvergaderingen

Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen op de agenda. Meldt u dit dan voor de vergadering.

Bekijk het overzicht van vergaderdata en vergaderstukken. Van de vergaderingen van het algemeen bestuur worden audioverslagen gemaakt.

Commissievergaderingen

Het algemeen bestuur kent de volgende commissies van advies en bijstand aan het college van dijkgraaf en heemraden: de commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken; de commissie Waterveiligheid en Watersysteem en de commissie Waterketen.

De commissies zijn samengesteld uit leden van het algemeen bestuur en fractievolgers. De commissies vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk. Bekijk het overzicht van vergaderdata en vergaderstukken.

Commissie Rekenkamer

Waterschap Rijn en IJssel kent een Commissie Rekenkamer. Het is de taak van de commissie Rekenkamer om onderzoek te (laten) doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het waterschap gevoerde beleid. De commissie rapporteert rechtstreeks aan het algemeen bestuur.

Verkiezingen

Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Leden van het algemeen bestuur

Hein Pieper

Hein Pieper

dijkgraaf
h.pieper@wrij.nl

Frank Wissink

Frank Wissink

Agnes Gunnewijk

Agnes Gunnewijk

Johan Vennevertloo

Johan Vennevertloo

Jeroen Thomassen

Jeroen Thomassen

Jan den Hartog

Jan den Hartog

Harrie Krabben

Harrie Krabben

Antoinet van Helvoirt

Antoinet van Helvoirt

Water Natuurlijk
a.vanhelvoirt@wrij.nl

Gerrit Krajenbrink

Gerrit Krajenbrink

Water Natuurlijk
b.g.krajenbrink@gmail.com

Karin Otermann

Karin Otermann

Water Natuurlijk
karin.otermann@gmail.com

Ruud Pleune

Ruud Pleune

Water Natuurlijk
ruud.pleune@chello.nl

Marc Mobach

Marc Mobach 1

Water Natuurlijk
marc.mobach@lijbrandt.nl

Jos Hollander

Jos Hollander bloemen

John Haverdil

John Haverdil

Oege Feitsma

Oege Feitsma

Berend Jan Bussink

Berend Jan Bussink

Floor Wissing

Floor Wissing

Bennie van Til

Bennie van Til

Henk Bos

Henk Bos nieuw

Vrienden van de Berkel

henkbosrekken2@gmail.com

Jan Tiggeloven

Jan Tiggeloven

Vrienden van de Berkel
jan.tiggeloven@poelhuis.nl

Tinie te Dorsthorst

Tinie te Dorsthorst

Henk Kreunen

Henk Kreunen

Algemene Waterschapspartij
hkreunen@zonnet.nl

Ernst te Velde

Ernst te Velde

Leo Lamers

Leo Lamers

VBNE (geborgde zetel)
ltm.lamers@planet.nl

Arnold Peterse

Arnold Peterse

VBNE (geborgde zetel)
arnold.peterse@gmail.com

Ruth Maatman

Ruth Maatman

Bedrijven (geborgde zetel)
ruth.maatman@kpnmail.nl

Theo van Vliet

Theo van Vliet

Bedrijven (geborgde zetel)
t.vanvliet@ang.nl

Otto Willemsen

Otto Willemsen

Bedrijven (geborgde zetel)
otto@duurzaam4life.com

Henk Rougoor

Henk Rougoor

Landbouw (geborgde zetel)
d.w.rougoor@comveeweb.nl

Peter Schrijver

Peter Schrijver

Landbouw (geborgde zetel)
p.schrijver@wrij.nl

Peter Schut

Peter Schut

Landbouw (geborgde zetel)
peterschut@kpnplanet.nl

Cor Roos

Cor Roos

secretaris-directeur
c.roos@wrij.nl