Algemeen bestuur

Gepubliceerd op 29 mei 2013

algemeen bestuur

Algemeen bestuur

Na Rijk en provincie vormen waterschappen en gemeenten de derde bestuurslaag in Nederland. Het (gekozen) algemeen bestuur van het waterschap is verantwoordelijk voor het strategische beleid.

Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden en wordt ondersteund door
de secretaris-directeur.

Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2019-2023

In het bestuursakkoord 'Samen een duurzame toekomst creëren' staan de plannen en ambities van het bestuur voor de komende vier jaar.

Bestuursvergaderingen

Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen op de agenda. Meldt u dit dan voor de vergadering.

Bekijk het overzicht van vergaderdata en vergaderstukken. Van de vergaderingen van het algemeen bestuur worden audioverslagen gemaakt. Let op, u wordt naar een externe website geleid.

Commissievergaderingen

Het algemeen bestuur kent de volgende commissies van advies en bijstand aan het college van dijkgraaf en heemraden: de commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken; de commissie Waterveiligheid en Watersysteem en de commissie Waterketen.

De commissies zijn samengesteld uit leden van het algemeen bestuur en fractievolgers. De commissies vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk. Bekijk het overzicht van vergaderdata en vergaderstukken. Van de commissievergaderingen worden audioverslagen gemaakt. Let op, u wordt voor naar een externe website geleid.

Commissie Rekenkamer

Waterschap Rijn en IJssel kent een Commissie Rekenkamer. Het is de taak van de commissie Rekenkamer om onderzoek te (laten) doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het waterschap gevoerde beleid. De commissie rapporteert rechtstreeks aan het algemeen bestuur.

Verkiezingen

Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Leden van het algemeen bestuur

Hein Pieper

IVH-20190507-20190507-185

dijkgraaf

h.pieper@wrij.nl

Frank Wissink

CDA Frank Wissink

Agnes Gunnewijk

CDA Agnes Gunnewijk-Veer

Theo Donderwinkel

CDA Theo Donderwinkel

Jeroen Thomassen

CDA Jeroen Thomassen

Danielle Robbertsen

CDA Danielle Robbertsen-Boon

Antoinet Looman

WN Antoinet van Helvoirt-Looman

Water Natuurlijk

a.looman@wrij.nl

Sanne Blok

WN Sanne Blok

Water Natuurlijk

Wordt tijdelijk vervangen door Margo de Wolf mdewolf53@gmail.com

Ruud Pleune

WN Ruud Pleune

Water Natuurlijk

pleune@chello.nl

Marc Mobach

WN Marc Mobach

Water Natuurlijk

Marc.mobach@lijbrandt.nl

Margaret van Diermen

Water_Natuurlijk_071018_12

Water Natuurlijk

mvdiermen@gmail.com.

Anna-Lena Penninx

PvdA Anna-Lena Penninx

Marlies Van de Voort

PvdA Marlies Van de Voort

Jos Hollander

PvdA Jos Hollander

André Menting

PvdA André Menting

Berend Jan Bussink

VVD Berend Jan Bussink

Floor Wissing

VVD Floor Wissing-Kunst

Ben Hasselo

VVD Ben Hasselo

Joke Pot

VvdB Joke Pot-Klumper

Vrienden van de Berkel

Jokepot13@gmail.com

Jan Tiggeloven

VvdB Jan Tiggeloven

Vrienden van de Berkel

jan.tiggeloven@poelhuis.nl

Henk Kreunen

AWP Henk Kreunen

Algemene Waterschapspartij

hkreunen@zonnet.nl

Nelleke de Jong

50PLUS Nelleke de Jong

Tinie te Dorsthorst

DKK Tinie te Dorsthorst

Ralph de Nerée

VBNE Ralf de Nerée

VBNE (geborgde zetel)

rcjedeneree@kpnmail.nl

Nienke Welle

VBNE Nienke Welle

VBNE (geborgde zetel)

info@landweer.eu

Henk Rougoor

LTO Henk Rougoor

Landbouw (geborgde zetel)

d.w.rougoor@comveeweb.nl

Erik Luiten

LTO Erik Luiten

Landbouw (geborgde zetel)

erikluiten@gmail.com

Peter Schrijver

LTO Peter Schrijver

Landbouw (geborgde zetel)

p.schrijver@wrij.nl

Theo van Vliet

VNONCW Theo van Vliet

Bedrijven (geborgde zetel)

t.vanvliet@ang.nl

Otto Willemsen

VNONCW Otto Willemsen

Bedrijven (geborgde zetel)

otto@duurzaam4life.com

Bert Wiltink

VNONCW Bert Wiltink

Bedrijven (geborgde zetel)

awiltink@griber.nl

Cor Roos

Cor Roos

secretaris-directeur

c.roos@wrij.nl