Algemeen bestuur

Gepubliceerd op 29 mei 2013

algemeen bestuur

In 2023 zijn er weer waterschapverkiezingen. Inwoners kunnen dan stemmen op de politieke partij of persoon die zij in het algemeen bestuur van het waterschap willen. Wat houdt het werk van een waterschapsbestuurder in?

Waterschap Rijn en IJssel houdt op 28 maart 2022 een introductiebijeenkomst over het bestuur en het werk van het waterschap. Lees over de introductiebijeenkomst en hoe je je kunt aanmelden.

Vergaderingen algemeen bestuur en commissies

Bekijk het overzicht van vergaderdata en vergaderstukken
De vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies kunt u live volgen en er worden audioverslagen gemaakt. Maak hiervoor gebruik van de volgende links.

Live volgen

Audioverslagen

Let op! U wordt naar een externe website geleid.

Bestuursakkoord Waterschap Rijn en IJssel 2019-2023

In het bestuursakkoord 'Samen een duurzame toekomst creëren' staan de plannen en ambities van het bestuur voor de komende vier jaar.

Bestuursvergaderingen

Het algemeen bestuur vergadert gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.

U kunt gebruik maken van het spreekrecht over onderwerpen op de agenda. Meldt u dit dan voor de vergadering.

Commissievergaderingen

Het algemeen bestuur kent de volgende commissies van advies en bijstand aan het college van dijkgraaf en heemraden: de commissie Financiën en Bestuurlijke Zaken; de commissie Waterveiligheid en Watersysteem en de commissie Waterketen.

De commissies zijn samengesteld uit leden van het algemeen bestuur en fractievolgers. De commissies vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen vrij toegankelijk.

Commissie Rekenkamer

Waterschap Rijn en IJssel kent een Commissie Rekenkamer. Het is de taak van de commissie Rekenkamer om onderzoek te (laten) doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het door het waterschap gevoerde beleid. De commissie rapporteert rechtstreeks aan het algemeen bestuur.

Verkiezingen

Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. Er wordt dan een nieuw waterschapsbestuur gekozen. Net als bij alle andere verkiezingen in Nederland krijgen alle inwoners van het waterschapsgebied boven de 18 jaar een oproep om te gaan stemmen.

Leden van het algemeen bestuur

Hein Pieper

IVH-20190507-20190507-185

dijkgraaf

h.pieper@wrij.nl

Frank Wissink

CDA Frank Wissink

Agnes Gunnewijk

CDA Agnes Gunnewijk-Veer

Theo Donderwinkel

CDA Theo Donderwinkel

Jeroen Thomassen

CDA Jeroen Thomassen

Danielle Robbertsen

CDA Danielle Robbertsen-Boon

Antoinet Looman

WN Antoinet van Helvoirt-Looman

Water Natuurlijk

a.looman@wrij.nl

Margo de Wolf

160321 Margo de Wolf Water Natuurlijk

Water Natuurlijk

mdewolf53@gmail.com

Ruud Pleune

WN Ruud Pleune

Water Natuurlijk

pleune@chello.nl

Marc Mobach

WN Marc Mobach

Water Natuurlijk

Marc.mobach@lijbrandt.nl

Margaret van Diermen

Water_Natuurlijk_071018_12

Water Natuurlijk

mvdiermen@gmail.com.

Anna-Lena Penninx

PvdA Anna-Lena Penninx

Marlies Van de Voort

PvdA Marlies Van de Voort

Jos Hollander

PvdA Jos Hollander

André Menting

PvdA André Menting

Peter Paul van der Kaaij

IVH-6242-20220426

Floor Wissing

VVD Floor Wissing-Kunst

Ben Hasselo

VVD Ben Hasselo

Joke Pot

VvdB Joke Pot-Klumper

Vrienden van de Berkel

Jokepot13@gmail.com

Jan Tiggeloven

VvdB Jan Tiggeloven

Vrienden van de Berkel

jan.tiggeloven@poelhuis.nl

Henk Kreunen

AWP Henk Kreunen

Algemene Waterschapspartij

hkreunen1949@kpnmail.nl

Nelleke de Jong

50PLUS Nelleke de Jong

Tinie te Dorsthorst

DKK Tinie te Dorsthorst

Ralph de Nerée

VBNE Ralf de Nerée

VBNE (geborgde zetel)

rcjedeneree@kpnmail.nl

Nienke Welle

VBNE Nienke Welle

VBNE (geborgde zetel)

info@landweer.eu

Luc Ratering

luc ratering

Landbouw (geborgde zetel)

luc.ratering@gmail.com

Erik Luiten

LTO Erik Luiten

Landbouw (geborgde zetel)

erikluiten@gmail.com

Peter Schrijver

LTO Peter Schrijver

Landbouw (geborgde zetel)

p.schrijver@wrij.nl

Theo van Vliet

VNONCW Theo van Vliet

Bedrijven (geborgde zetel)

t.vanvliet@ang.nl

Otto Willemsen

VNONCW Otto Willemsen

Bedrijven (geborgde zetel)

otto@duurzaam4life.com

Bert Wiltink

VNONCW Bert Wiltink

Bedrijven (geborgde zetel)

awiltink@planet.nl

Cor Roos

Cor Roos

secretaris-directeur

c.roos@wrij.nl