Peter Schrijver

Gepubliceerd op 13 mei 2015

Peter Schrijver

Personalia

Naam: ing. P. (Peter) Schrijver
Functie: heemraad
Woonplaats: Epse
Fractie: geborgde zetel LTO (land en tuinbouw organisatie)
E-mail: p.schrijver@wrij.nl

Aandachtsvelden

  • beheer en onderhoud watersysteem
  • schoon water - KRW en overige wateren
  • monitoring en watersysteemrapportages
  • biodiversiteit
  • droogte
  • grondwater

Nevenfuncties

  • Commissaris Rabobank NO Achterhoek
  • Voorzitter RvC Waterstromen bv
  • Eigenaar Melkveebedrijf MTS Schrijver
  • Lid RvC CRV