Peter Schrijver

Gepubliceerd op 13 mei 2015

Peter Schrijver

Personalia

Naam: ing. P. (Peter) Schrijver
Functie: heemraad
Woonplaats: Epse
Fractie: geborgde zetel LTO
E-mail: p.schrijver@wrij.nl

Aandachtsvelden

  • beheer en onderhoud watersysteem
  • functietoekenning en waterkwaliteit (algemeen)
  • monitoring en watersysteemrapportages
  • ZON/grondwater

Nevenfuncties

  • ledenraadslid, Univé/Univé Stad en Land, Apeldoorn
  • bestuurslid Marke Gorsselse Heide, Gorssel
  • lid Bezwarencommissie, Waterschap Groot Salland, Zwolle
  • voorzitter, RvC Waterstromen bv
  • eigenaar melkveebedrijf MTS Schrijver
  • lid RvC van CRV, Arnhem