Vaarweginformatie


vaarweginformatie oude ijssel

Ons waterschap beheert de Oude IJssel zodat scheepvaart en recreatievaart mogelijk is. Wij houden de vaargeul op diepte, beschermen de waterkanten tegen golfslag en beheren en bedienen de sluizen en ophaalbruggen.

Beroeps- en recreatievaart

De Oude IJssel is de enige vaarweg in ons beheersgebied waarop beroepsvaart plaatsvindt. De indeling voor beroepsvaart en recreatievaart is als volgt:

  • De eerste 16.8 kilometer, van de sluis bij Doesburg tot aan de brug bij de Slingerparallel in Doetinchem, is aangewezen voor beroepsvaart.
  • Het gehele traject, van Doesburg tot aan Ulft, is opengesteld voor de gemotoriseerde recreatievaart en behoort tot het Basistoervaartnet.
  • De gehele Oude IJssel tot aan de Nederlands-Duitse grens is ingericht voor kano's.
  • Lees de folder Vaarweginformatie (pdf, 3.1 MB)

Beleef de Oude IJssel

De Oude IJssel is een ecologische verbindingszone en dat betekent veel ruimte voor rust en natuur. Daarom zijn er afspraken over het gebruik van de oevers en aangebrachte voorzieningen. Voor u als recreant, is het goed te weten waar bruggen, sluizen, stuwen liggen, waar jachthavens zijn en waar u kunt aan- of afmeren. De publiekskaart geeft u hierin inzicht.

Vaarwegbeheer en onderhoud op de Oude IJssel

Publiekskaart Oude IJssel

Publiekskaart Oude IJssel

Download de publiekskaart Oude IJssel voor een overzicht van de afmeervoorzieningen, bruggen, sluizen etcetera.

Regels op het water

  • De Scheepvaartverkeerswet geeft algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze wet is van toepassing op het verkeer van alle type schepen en andere vaartuigen (inclusief de recreatievaart).
  • De verkeersregels voor de binnenvaart zijn verder uitgewerkt in het Binnenvaartpolitiereglement. Hierin staan bijvoorbeeld de voorrangsregels, regels over verlichting en geluidsseinen en verkeerstekens.
  • Aanvullend op het Binnenvaartpolitiereglement heeft het waterschap het Besluit nadere regels vaarwegbeheer Oude IJssel vastgesteld. Hierin zijn specifieke zaken geregeld. Denk onder andere aan maximale scheepsafmetingen, maximale vaarsnelheden en de mogelijkheid tot schut- of vaarbeperkingen bij bijzondere omstandigheden.