Vaarweginformatie


vaarweginformatie oude ijssel

Ons waterschap beheert de Oude IJssel zodat scheepvaart en recreatievaart mogelijk is. Wij houden de vaargeul op diepte, beschermen de waterkanten tegen golfslag en beheren en bedienen de sluizen en ophaalbruggen.

Beroeps- en recreatievaart

De Oude IJssel is de enige vaarweg in ons beheersgebied waarop beroepsvaart plaatsvindt. De indeling voor beroepsvaart en recreatievaart is als volgt:

  • De eerste 16.8 kilometer, van de sluis bij Doesburg tot aan de brug bij de Slingerparallel in Doetinchem, is aangewezen voor beroepsvaart.
  • Het gehele traject, van Doesburg tot aan Ulft, is opengesteld voor de gemotoriseerde recreatievaart en behoort tot het Basistoervaartnet.
  • De gehele Oude IJssel tot aan de Nederlands-Duitse grens is ingericht voor kano's.
  • Lees de folder Vaarweginformatie (pdf, 3.1 MB)

Vaste schuttijden / bedieningstijden voor recreatievaart sluizen Oude IJssel 2022

Tabel vaste bedientijden recreatievaart 2022

Vanaf vrijdag 6 mei 2022 tot einde vaarseizoen (9 oktober 2022) worden op de Oude IJssel de sluizen de Pol en Doesburg voor de recreatievaart op vaste tijden bediend. Dit zorgt voor een veilige(r) doorgang van de boten bij sluizen en bruggen én voor veilig verkeer op de weg bij (het bedienen van) bruggen. Voor het seizoen 2022 zijn meer schutmomenten voor de recreatievaart opgenomen dan in 2021.

Hieronder vind je de tabel met vaste schuttijden voor 2022:

- de periode tot de zomervakantie (6 mei – 7 juli)
- de periode van de zomervakantie (8 juli – 4 september)
- de periode na de zomervakantie (5 september – 9 oktober)
NB: voor de periodes voor- en na de zomervakantie gelden dezelfde tijden, dus dat is zichtbaar in de linker tabel.

Als zowel beroepsvaart als recreatievaart aankomt bij de sluis, zal dit bij toerbeurt worden afgehandeld. Het advies aan recreatievaart die geschut wil worden, is om tijdig bij de wachtplaatsen aanwezig te zijn en zich te melden bij de bedienpost Doesburg, te bereiken op telefoonnr. 0313 47 25 70.

Beleef de Oude IJssel

De Oude IJssel is een ecologische verbindingszone en dat betekent veel ruimte voor rust en natuur. Daarom zijn er afspraken over het gebruik van de oevers en aangebrachte voorzieningen. Voor u als recreant, is het goed te weten waar bruggen, sluizen, stuwen liggen, waar jachthavens zijn en waar u kunt aan- of afmeren. De publiekskaart geeft u hierin inzicht.

Vaarwegbeheer en onderhoud op de Oude IJssel

Publiekskaart Oude IJssel

Publiekskaart Oude IJssel

Download de publiekskaart Oude IJssel voor een overzicht van de afmeervoorzieningen, bruggen, sluizen etcetera.

Regels op het water

  • De Scheepvaartverkeerswet geeft algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze wet is van toepassing op het verkeer van alle type schepen en andere vaartuigen (inclusief de recreatievaart).
  • De verkeersregels voor de binnenvaart zijn verder uitgewerkt in het Binnenvaartpolitiereglement. Hierin staan bijvoorbeeld de voorrangsregels, regels over verlichting en geluidsseinen en verkeerstekens.
  • Aanvullend op het Binnenvaartpolitiereglement heeft het waterschap het Besluit nadere regels vaarwegbeheer Oude IJssel vastgesteld. Hierin zijn specifieke zaken geregeld. Denk onder andere aan maximale scheepsafmetingen, maximale vaarsnelheden en de mogelijkheid tot schut- of vaarbeperkingen bij bijzondere omstandigheden.