Vaarregels op het water

Het wordt steeds drukker op het water. Om het voor iedereen veilig en leuk te houden gelden er regels. Je vindt de belangrijkste regels voor varen op deze pagina. Houd je eraan, want wij controleren. Vooral in de drukke zomermaanden!

Leeftijd

Hoe oud je moet zijn voor het besturen van een motorboot hangt af van de lengte van de boot en van hoe snel de boot kan. Het gaat dus om de maximale snelheid van de boot, niet om hoe hard de boot op dat moment vaart. 

Vanaf 12 jaar: Kleine open motorboot (maximaal 7 meter), snelheid maximaal 13 km/uur
Vanaf 16 jaar: Kleine motorboot (kleiner dan 20 meter), snelheid tot maximaal 20 km/uur
Vanaf 18 jaar: Snelle motorboot. Let op! voor een snelle motorboot heb je een klein vaarbewijs 1 nodig.

 

Snelle motorboot

Er zijn gewone motorboten en snelle motorboten. Een snelle motorboot kan sneller varen dan 20 kilometer per uur. Het gaat hier dus om de bouw en uitrusting van de boot en niet om de daadwerkelijke snelheid. Een snelle motorboot moet geregistreerd zijn. Je moet minimaal 18 jaar zijn en in het bezit zijn van een vaarbewijs. Als je gaat varen moet je het registratiebewijs van de boot en je vaarbewijs meenemen aan boord. Een snelle motorboot moet herkenbaar zijn. Het registratienummer moet duidelijk zichtbaar aan beide zijden van de boot staan. Er moet een brandblusser aan boord zijn en voor alle opvarenden reddingsvesten. De bestuurder moet een dodemansknop gebruiken die bij een ongeval de motor uitschakelt.

Motorboot op de Oude IJssel

Snelheid

Snel varende motorboten veroorzaken schade aan de oevers. Ze zorgen ook voor overlast voor andere recreanten en vissers. Het waterschap controleert op de snelheid van de motorboten. Op de Oude IJssel mag je met een recreatievaartuig maximaal 9 kilometer per uur varen.

Alcohol

Net als op de weg gelden ook op het water regels voor alcohol. Voor heel Nederland geldt de alcohollimiet van 0,5 promille, ook voor het varen op de Oude IJssel.

Afval, schoonmaken en verf

Pleziervaartuigen mogen geen toiletwater lozen in het oppervlaktewater. Een chemisch toilet leeg je op de daarvoor bestemde plek in de jachthaven. Ook ander afval zamel je in. Zorg voor een zakje aan boord en neem afval mee naar huis of gooi het in de vuilnisbak. Gooi niks over boord of op de oevers. Het gebruik van koper en biocide houdende anti-foulings op pleziervaartuigen is verboden. Neem milieubeschermende maatregelen bij het schoon- en vaarklaar maken van het onderwaterschip. Gebruik zoveel mogelijk milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Aan- en afmeren

De Oude IJssel is een ecologische verbindingszone. Dat betekent veel ruimte voor rust en natuur. Als je in de oever of in de rietkragen langs de oever vaart zorg je voor grote schade. Aan- of afmeren aan de oever is niet toegestaan. Dit mag alleen op speciaal hiervoor aangewezen plekken.

Aanlegsteiger bij sluis de Pol

Aanlegsteiger in de Oude IJssel

Zwemmen, springen of duiken

De Oude IJssel is géén officieel zwemwater. Wij raden zwemmen in de Oude IJssel af. Ga je toch zwemmen dan is dat op eigen risico. Zwemmen in de vaargeul is wel verboden. Op de Oude IJssel varen ook (vracht) schepen. Zwemmers zijn vanaf een schip niet of nauwelijks te zien. Door de zuigende werking van met name grote (vracht)schepen kunnen zwemmers naar een schip worden toegetrokken. Ook van bruggen en hekwerken springen en duiken is verboden.