Grondwater onttrekken voor gewassen, planten of vee

Je wil grondwater oppompen om gewassen of je tuin mee te sproeien. Of als drinkwater voor vee. Pomp je veel water op? Of pomp je water op bij een dijk? Vraag dan een vergunning aan. Kleinere hoeveelheden hoef je alleen bij ons te melden. Soms is melden niet nodig. Lees op deze pagina welke regels er gelden. 

Waterschap Rijn en IJssel Beregening. Bij onttrekkingen kleiner dan 25 kuub per uur en als je minder dan 25000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen onttrekt. hoef je niks te doen. Onttrek je tussen de 20 en de 60 m3 per uur. En onttrek je maximaal 25000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen onttrekt. Dan moet je dit melden. Is de capaciteit van de pomp groter is dan 60 m3 per uur? En/of onttrek je meer dan 25000 m3 per aangesloten periode van 90 dagen? Dan heb je een vergunning nodig.

Stappenplan grondwater onttrekken voor gewassen, planten of vee

Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet

Je mag bijna altijd grondwater onttrekken. In sommige gebieden mag je geen nieuwe bronnen aanleggen. Dit zijn vaak kwetsbare natuurgebieden. Bekijk welke gebieden dit zijn.

 

Geen melding nodig als:

 • De capaciteit van de pomp kleiner is dan 20 m3 (kuub) per uur en  
 • Je minder dan 25000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen onttrekt.

Je doet een melding als: 

 • De capaciteit van de pomp tussen de 20 en de 60 m3 per uur ligt en 
 •  Je maximaal 25000 m3 per aaneengesloten periode van 90 dagen onttrekt.  

Let op: Is de capaciteit van je pomp groter dan 35 m3 per uur? Dan moet je bijhouden hoeveel water je oppompt. Deze gegevens geef je aan ons door.

Je vraagt een vergunning aan als:

 • De capaciteit van de pomp groter is dan 60 m3 per uur. en/of 
 • Je meer onttrekt dan 25000 m3 per aangesloten periode van 90 dagen.

Water oppompen bij een dijk

Pomp je water op binnen 100 meter van een dijk? Voor het plaatsen van buizen en leidingen heb je een vergunning nodig.

Kabels en leidingen aanleggen bij een dijk

Maak een melding

Je maakt een melding via het Omgevingsloket. Houd je DigiD bij de hand.

 

Je hoeft bij een melding niet alles op het formulier in te vullen. Wat we nodig hebben is:

 • Naam, adres, woonplaats van de onttrekker
 • Locatie. Geef de locatie zo nauwkeurig mogelijk door, bijvoorbeeld met een adres of perceelsnummer. Geef de locatie ook aan op een kaart of luchtfoto, bijvoorbeeld op Google-Maps.
 • Het aantal putten. 
 • De maximale hoeveelheid water die de pomp per uur kan oppompen.
 • De daadwerkelijke hoeveelheid water die de pomp per uur oppompt. 
 • De reden van de onttrekking. Waarvoor gebruik je het grondwater?
 • Je digitale handtekening

 

Wil je liever schriftelijk melden? Neem dan contact met ons op. Wij sturen je dan een formulier op. 

Vraag een vergunning aan

Je vraagt een vergunning aan via het Omgevingsloket.

 

Voordat je een vergunning aanvraagt, moet je een m.e.r.-aanmeldingsnotie (laten) maken. Hierin staat welke negatieve effecten de onttrekking kan hebben op de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan een verzakking.  Soms moet je daarna een milieueffectrapportage laten maken. Onttrek je minder dan 1,5 miljoen kuub (m3) water per jaar? Dan kun je de m.e.r. aanmeldingsnotitie tegelijk met je aanvraag voor de vergunning versturen. In totaal duurt de aanvraag minimaal 8 weken. Zorg dat de vergunningaanvraag compleet is. Dan voorkom je vertraging.

Vergunningencheck

Doe een uitgebreide Vergunningencheck in het Omgevingsloket. 

Start Vergunningencheck

Meer informatie of vragen

Wil je meer weten? Bekijk de complete regeling voor beregenen. Je mag ons ook bellen of e-mailen met vragen. Neem contact met ons op via het formulier hieronder of telefoonnummer 0314 369369.

Stel je vraag