Klacht indienen

Onze medewerkers en bestuurders proberen hun werk goed te doen. Je mag ons erop aanspreken als je vind dat wij je niet correct behandelen. Kom je er samen of met een leidinggevende niet uit? Dan kan je een officiële klacht indienen. Op deze pagina lees je hoe je dat doet.

Klacht indienen

Klacht indienen

Dien je klacht in per post, mondeling of digitaal.

Onderzoek

De klachtencoördinator of adviescommissie onderzoekt de klacht.

Uitkomsten

Wij laten je weten wat de uitkomsten zijn van het onderzoek en wat wij met de klacht doen.

Klacht, melding of bezwaar

Klachten gaan over het gedrag van een medewerker of bestuurder. Bijvoorbeeld als iemand je onvriendelijk of onfatsoenlijk te woord staat. Ben je het niet eens met een besluit van het waterschap? Dien dan een bezwaar in. Heb je een klacht over onderhoud, waterkwaliteit of wateroverlast? Dan maak je daar een melding over op deze pagina

Klacht indienen

Je kan je klacht digitaal, per brief of in een gesprek indienen. Zet in je klacht altijd:

  • Naam en adres
  • Datum
  • Een beschrijving van het gedrag waar je klacht over gaat.
  • Handtekening 

Wil je liever in een gesprek je klacht indienen? Dit doe je via onze klachtencoördinator. Deze is bereikbaar via telefoonnummer 0314 369369. Je maakt dan een afspraak. Tijdens de afspraak maakt de klachtencoördinator een samenvatting van je klacht. 

Ik heb een klacht ingediend. En nu?

  • De persoon over wie de klacht gaat krijgt een kopie van de klacht.
  • De klachten coördinator onderzoekt de klacht. Hij of zij stelt vragen aan jou en aan de persoon waar het over gaat. De klachten coördinator maakt hiervan een verslag. Hij of zij zal proberen om de onvrede weg te nemen. Wil je dat we je klacht officieel onderzoeken? Dan moet je daarvoor nog je handtekening zetten. 
  • Heb je een klacht over het gedrag van meer personen? Dan vragen wij advies aan een onafhankelijke adviescommissie. De adviescommissie onderzoekt de klacht en nodigt alle partijen uit voor een gesprek. Zo'n officieel gesprek noemen we een hoorzitting.
  • Wij informeren je over de resultaten van het onderzoek via de post. Wij vertellen daarbij ook wat wij doen met de resultaten.
  • Vind je dat wij je klacht niet goed hebben opgepakt?  Dan kun je nog naar de Nationale Ombudsman.  De ombudsman behandelt je klacht alleen als je eerst zelf hebt geprobeerd er met ons uit te komen.

Stel je vraag

Je dient een klacht niet zomaar in. We kunnen ons voorstellen dat je hier vragen over hebt. Bel of mail met een van onze juristen. Zij helpen je graag.

Bellen0314- 369 369 0314- 369 369 Stuur e-mail