Hoogwater in de zomer

Gepubliceerd op 19 juli 2021

Ons land en ook onze buurlanden hebben op dit moment te maken met zeer hoogwater.  Het heeft de afgelopen week veel geregend. Daarbij is er veel rivierwater vanuit Duitsland, Zwitserland en Oost-Frankrijk naar ons onderweg. Het water van de Rijn en de IJssel is al flink aan het stijgen. We kijken ook naar de afvoer van kleinere wateren in het Duitse achterland. Er is hoogwater in de Rijn en de IJssel. We kunnen het vele water prima aan. Daar waar nodig nemen we maartregelen. Vooral voor deze tijd van het jaar, de zomer, is dit een uitzonderlijke situatie. In de winter komt dit vaker voor.

Actuele update maandag 19 juli, 14:30 uur

Het water in de Rijn en de IJssel in ons gebied heeft op bijna alle plekken zijn hoogste punt bereikt. Bij Lobith is het water weer aan het dalen. Ook bij Arnhem en Doesburg is het waterpeil weer aan het zakken. Bij Zutphen is de waterstand nu ongeveer op zijn hoogst. Bij Deventer lijkt de top vandaag in de loop van de dag te worden bereikt.

Het is daarmee nog steeds hoogwater. De uiterwaarden en kades zijn nu nog overstroomd, maar het water daalt langzamerhand de komende dagen.

Kwelwater

We hebben afgelopen weekend diverse telefoontjes gekregen over kwelwater dat onder de dijk doorloopt. Dit is bij hoogwater op de rivieren een normaal verschijnsel.

Loo 19 juli 2021

Loo, 19 juli 2021

Geen problemen

Anders dan de ernstige situatie in Limburg, Duitsland en België valt het bij ons erg mee. Er zijn in ons gebied geen problemen met wateroverlast. Er zijn geen knelpunten. Lokaal kan er misschien wat overlast zijn, oevers en uiterwaarden lopen onder, maar we kunnen de afvoer van het water prima aan en er valt geen regen meer. Onze dijken zijn daarbij sterk genoeg.

Maatregelen

Als waterschap houden wij een vinger aan de pols. We inspecteren de dijken en nemen daar waar nodig tijdig maatregelen, zoals het sluiten van coupures en het open en dicht zetten van sluizen. Bij deze waterstanden is het vooralsnog niet nodig om één van onze coupures te sluiten.

De afgelopen dagen hebben we de watergangen waar nodig extra gemaaid zodat het water sneller kan wegvloeien. Ook hebben we veel stuwen in ons gebied laag gezet met in het achterhoofd dat er ook weer een droge periode aankomt.

Meer informatie over maatregelen wateroverlast

Weersextremen door klimaatverandering

De afgelopen drie jaar hebben we te maken gehad met grote droogte in de zomer. Voorspelling is dat we door de klimaatverandering vaker en meer te maken krijgen met niet alleen droogte, maar ook met hevige buien, dus pieken en dalen.

Door de vele regen van afgelopen tijd is de grondwatervoorraad weer op peil en zelfs hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar.

---

De Loowaard bij de Loodijk (18 juli 2021)

Loowaard

Hoogwater op de IJssel tussen Baak en Zutphen (13 juli 2021)

Hoogwater 13 juli 2021

Hoogwater op de IJssel (februari 2021)
Foto door: Matthijs de Vos

Hoogwater in februari 2021