Rijnkade Arnhem


De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd voor een extreem hoog water situatie, bij waterstanden die gemiddeld eens in de 1250 jaar voorkomen en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Het waterschap doet dit niet alleen. Diverse (overheids)partners zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat spelen een belangrijke rol in het project. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden de komende periode nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur het naar rijnkade@wrij.nl. Postadres: Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.

Meer info vanuit de bewoners? Kijk dan op Bewonersgroep Arnhems Hart of Arnhem6811.

Algemene informatie

ALgemeen Rijnkade in de schemering

U vindt hier alle actuele informatie over het project. Help mee de Rijnkade een impuls te geven!

Hoe we de Rijnkade aantrekkelijk en veilig gaan maken

Bewoner Serge Portier vertelt wat er aan de Rijnkade gaat gebeuren en hoe de samenwerking met waterschap en gemeente verloopt.

Nieuws uit dit project