Rijnkade Arnhem


De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd voor een extreem hoog water situatie en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Daarbij wordt de kade versterkt voor de lange termijn op basis van de nieuwste technische inzichten.

Het waterschap doet dit niet alleen. Diverse (overheids)partners zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat spelen een belangrijke rol in het project. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden de komende periode nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Rijnkade van bovenaf

Contact

Basten 1

Bel omgevingsmanager Basten Heeg op (06) 12570806 of één van de leden van het omgevingsteam voor vragen over het project.

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? Stuur uw bericht naar rijnkade@wrij.nl.

Meer info vanuit de bewoners? Kijk dan op Bewonersgroep Arnhems Hart of Arnhem6811.

Algemene informatie

U vindt hier alle actuele informatie over het project. Help mee de Rijnkade een impuls te geven!

Hoe we de Rijnkade aantrekkelijk en veilig gaan maken

Bewoner Serge Portier vertelt wat er aan de Rijnkade gaat gebeuren en hoe de samenwerking met waterschap en gemeente verloopt.

Nieuwsbrief februari 2020

Nieuws uit dit project