Dijkversterking Grutbroek Doetinchem

We versterken de dijk bij industrieterrein Grutbroek in Doetinchem. Ligt hier een dijk dan? Ja, de kade langs de Oude IJssel is ook een dijk. 

Wat doen we?

We versterken de dijk langs de Oude IJssel bij industrieterrein Grutbroek in Doetinchem. Op sommige plekken maken we de dijk hoger. Ook vervangen we damwanden. Een damwand is een stalen plaat die rechtop staat langs het water. Voor de dijkversterking halen we de straatstenen op de dijk weg. We zorgen er dan meteen voor dat het regenwater op het industrieterrein beter weg kan stromen.

Waarom doen we dit?

We versterken de dijk omdat de dijk ook in de toekomst veilig moet zijn. Door de veranderingen in ons klimaat krijgen we vaker te maken met hoog water. Daar moet de dijk tegen kunnen. De dijken in Nederland worden om de twaalf jaar gekeurd. Dat is een soort Apk-keuring voor dijken. Tijdens de laatste keuring bleek dat de dijk bij Doetinchem nog niet klaar is voor de waterstanden van de toekomst.

Je hebt geen cookies geaccepteerd voor het bekijken van deze video.

Accepteer deze cookies voor een goede werking en weergave.

Klik op de knop cookie voorkeur wijzigen om de cookie voorkeuren aan te passen.

Bekijk de video

Onze aanpak

We vinden de mening en wensen van de bedrijven in de buurt heel belangrijk. We houden zoveel mogelijk rekening met deze bedrijven. Daarom betrekken we ze bij de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van de dijkversterking. We onderzochten we hoe we de dijk kunnen versterken. Samen met de bedrijven in het gebied hebben we bepaald welke manier het beste is.

De planning

Juni en juli 2023

Plannen liggen officieel ter inzage

Februari 2024

Start werkzaamheden

Eind 2024

Dijkversterking klaar  

Ontwerp Projectplan Waterwet en hoofdvergunningen ter inzage

Het Ontwerp Projectplan Waterwet (OPPW) en de hoofdvergunningen (Omgevingsvergunning bouwen en Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan) te bekijken via de website www.coordinatiegelderland.nl  In het OPPW staat beschreven hoe het ontwerp er op hoofdlijnen uit ziet en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. Het is niet meer mogelijk om te reageren. 

 

Heb je hulp nodig om wegwijs te worden in de ontwerpbesluiten? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op met omgevingsmanager Peter van der Veeken omgevingsmanager via p.vanderveeken@wrij.nl of telefonisch via 06-54917519.

 

Inloopavond woensdag 28 juni 

Woensdagavond 28 juni was er een inloopbijeenkomst waar we vragen van bewoners en bedrijven uit de buurt hebben beantwoord. Een vraag die aan bod kwam en voor iedereen interessant is: waarom wordt de kade aan de andere kant van de IJssel niet versterkt? Dat komt omdat de kade aan die kant al voldoet aan de eisen. Het versterken is daar daarom niet nodig.

Start werkzaamheden in februari 2024

Begin februari 2024 starten we met de werkzaamheden. Bewoners en bedrijven die daar direct mee te maken hebben, ontvangen hieroveenkele weken voor de start van de uitvoering bericht. We vertellen dan ook meer over de definitieve planning.

Stel je vraag

Heb je een vraag, een opmerking of een goed idee over dit project? Bel of mail dan met Peter van der Veeken.

Bellen06 54 91 75 19 06 54 91 75 19 Stuur e-mail
Peter van der Veeken