Dijkversterking Grutbroek Doetinchem

We versterken de dijk bij industrieterrein Grutbroek in Doetinchem. Ligt hier een dijk dan? Ja, de kade langs de Oude IJssel is ook een dijk. 

Wat doen we?

We versterken de dijk langs de Oude IJssel bij industrieterrein Grutbroek in Doetinchem. Op sommige plekken maken we de dijk hoger. Ook vervangen we damwanden. Een damwand is een stalen plaat die rechtop staat langs het water. Voor de dijkversterking halen we de straatstenen op de dijk weg. We zorgen er dan meteen voor dat het regenwater op het industrieterrein beter weg kan stromen.

Waarom doen we dit?

We versterken de dijk omdat de dijk ook in de toekomst veilig moet zijn. Door de veranderingen in ons klimaat krijgen we vaker te maken met hoog water. Daar moet de dijk tegen kunnen. De dijken in Nederland worden om de twaalf jaar gekeurd. Dat is een soort Apk-keuring voor dijken. Tijdens de laatste keuring bleek dat de dijk bij Doetinchem nog niet klaar is voor de waterstanden van de toekomst.

Je hebt geen cookies geaccepteerd voor het bekijken van deze video.

Accepteer deze cookies voor een goede werking en weergave.

Klik op de knop cookie voorkeur wijzigen om de cookie voorkeuren aan te passen.

Bekijk de video

Onze aanpak

We vinden de mening en wensen van de bedrijven in de buurt heel belangrijk. We houden zoveel mogelijk rekening met deze bedrijven. Daarom betrekken we ze bij de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van de dijkversterking. We onderzochten we hoe we de dijk kunnen versterken. Samen met de bedrijven in het gebied hebben we bepaald welke manier het beste is.

De planning

Juni en juli 2023

Plannen liggen officieel ter inzage

Mei 2024

Start werkzaamheden

Eind 2024

Dijkversterking klaar  

Projectplan Waterwet en hoofdvergunningen staan vast

Het Projectplan Waterwet (PPWW) en de hoofdvergunningen (Omgevingsvergunning bouwen en Omgevingsvergunning afwijking bestemmingsplan) staan vast. Dit betekent dat we eind augustus kunnen starten met de werkzaamheden. Je kunt de documenten bekijken via de website www.coordinatiegelderland.nl. In het PPPW staat hoe het ontwerp voor de dijkversterking er op hoofdlijnen uitziet en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt. 

Start werkzaamheden vanaf mei 2024

Vanaf mei 2024 starten we met de werkzaamheden. Op sommige plekken maken we de dijk hoger. Ook vervangen we damwanden. Een damwand is een stalen plaat die rechtop staat langs het water. Voor de dijkversterking halen we de straatstenen op de dijk weg. We zorgen er dan meteen voor dat het regenwater op het industrieterrein beter wegstroomt. De werkzaamheden duren tot het einde van dit jaar.

Stel je vraag

Heb je een vraag, een opmerking of een goed idee over dit project? Stuur dan een e-mail naar project.grutbroek@wrij.nl.