Landgoederenzone Baakse Beek

Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland kijken samen met landgoedeigenaren hoe zij in de Landgoederenzone Baakse Beek in kunnen spelen op klimaatverandering. Om het gebied voor de langere termijn duurzaam en rendabel te houden moet meer water langer worden vastgehouden.

Tegelijk moet water geen overlast veroorzaken. Dat kan door piekbuien op de goede plekken te bergen en geleidelijk af te voeren. Dit vraagt om een gezamenlijke, gebiedsbrede aanpak. Een aanpak met aandacht voor erfgoed, natuur, landbouw en toerisme.

Waarom doen we dit?

Tussen Ruurlo en Wichmond liggen tientallen grote en kleine landgoederen. Het hele gebied kampt al sinds ongeveer 1990 met ernstige verdroging. Dat komt doordat we het gebied vroeger zo droog mogelijk wilden houden voor de landbouw. Nu is er mede door het veranderende klimaat in de zomer te weinig water. Dit is slecht voor de bijzondere natuur en de landbouw in dit gebied.

Samen met het gebied willen we de natuur, landbouw en de unieke kenmerken van vroeger bewaren. Daarom willen we het water op de landgoederen beter vasthouden en benutten. In de winter valt er namelijk wel genoeg water. Daarnaast willen we wateroverlast voorkomen. Het bergen en langzaam afvoeren van piekbuien blijft dan ook belangrijk.

Onze aanpak

Het projectgebied van de Landgoederenzone is te groot om in één keer aan te pakken. In 2020 zijn al maatregelen uitgevoerd bij landgoed de Wildenborch. En in 2022 op landgoed ’t Medler. In 2024 gaan we aan het werk op de Meene en ten zuiden van Wientjesvoort. We maken, samen met de grondeigenaren, een plan per landgoed of deelgebied. Met de pachters en omliggende grondeigenaren voeren we veel gesprekken aan de keukentafel. Zo maken we de plannen passend voor hun gronden en bedrijfsvoering. 

We gaan in de plannen zoveel mogelijk uit van de bodem en het natuurlijke watersysteem van de Baakse Beek. Daarnaast laten we ons inspireren door de cultuurhistorische waterstructuren. Deze structuren zijn in vorige eeuwen door en op landgoederen aangelegd en blijken vaak weer verrassend goed werken.

Projecten binnen de Landgoederenzone

We werken aan verschillende projecten binnen de landgoederezone. We werken nu aan de projecten:

 

Overzichtskaart Landgoederenzone

Stel je vraag over de Landgoederenzone

Stel je vraag

Heb je een vraag over dit project? Neem dan contact op met projectmanager Astrid Stokman.

Bellen06 40 34 75 02 06 40 34 75 02 Stuur e-mail
portretfoto Astrid Stokman