Verhogen grondwater 't Medler

't Medler ligt in de Achterhoek tussen Vorden en Ruurlo aan de Baakse Beek. Het heeft een bijzondere geschiedenis en waardevolle natuur. We willen 't Medler klaar maken voor de toekomst. Onder andere verhogen we het grondwater. Dat is goed voor de natuur, voor het landschap en voor de boeren.

Wat doen we?

We maken de Baakse Beek op het landgoed ondieper. Hierdoor neemt de beek minder grondwater met zich mee. Ook krijgt de beek meer ruimte. De beek mag op het landgoed zijn eigen weg gaan zoeken. Om dit op gang te helpen graven we een aantal geulen. Ook leggen we bruggetjes en duikers aan. 

Waarom doen we dit?

't Medler kampt al jaren met verdroging. We willen nu samen het grondwater weer laten stijgen. Niet alleen bij 't Medler maar ook op de landgoederen die in de buurt liggen. Hiervoor werken we samen met het landgoed en de grondeigenaren, boeren en pachters in het gebied. Als we het water op het landgoed beter benutten is dit goed voor de natuur en voor de landbouw op het landgoed. Het ondieper maken van de Baakse Beek zorgt ook voor schoner water in de beek.   

Onze aanpak

We hebben samen met de grondeigenaren, boeren en pachters in het gebied een plan gemaakt. Hiervoor organiseerden we gesprekken en informatiebijeenkomsten. 

De planning

Het inrichtingsplan heeft ter inzage gelegen. De aannemer is in juni 2022 gestart met de uitvoering. De werkzaamheden duren tot het voorjaar van 2024.

De Landgoederenzone Baakse Beek

Tussen Ruurlo en Wichmond liggen zeventien landgoederen. Landgoed 't Medler is er hier één van. Het hele gebied kampt al tientallen jaren met ernstige verdroging. Dat komt doordat we het gebied vroeger zo droog mogelijk wilden houden voor de landbouw. Nu is er mede door het veranderende klimaat in de zomer te weinig water. Dit is slecht voor de bijzondere natuur en de landbouw in dit gebied. We willen de natuur, landbouw en de unieke kenmerken van vroeger bewaren. Daarom willen we het water op de landgoederen beter benutten.

Stel je vraag

Heb je vragen over het verhogen van het grondwater op 't Medler? Neem contact op met Astrid Stokman.

Bellen06 40 34 75 02 06 40 34 75 02 Stuur e-mail
portretfoto Astrid Stokman