Ruimte voor vissen bij de Berenschotbrug

Wij werken aan een mooie, schone en gezonde omgeving bij de Berenschotbrug in Miste. Schoon water is heel belangrijk voor de landbouw, natuur en voor de beleving van het gebied. Zo werken we aan het vasthouden van water in de bodem. Hierdoor is er ook langer water beschikbaar voor de landbouw en de natuur. De beken richten we waar dat nodig is natuurlijker in. Planten en dieren kunnen hierdoor beter leven in de beek. 

Wat doen we? 

We veranderen stuw Miste, zodat vissen erlangs kunnen zwemmen. Zo maken we het gebied  waar vissen en andere waterdieren leven groter. De zandvang die we nu hebben blijft. Deze hebben we nodig om te voorkomen dat de beek dicht slibt met zand. Vissen zwemmen straks via een omleiding langs de zandvang.

Waarom doen we dit? 

Deze stuw is een hindernis voor vissen en andere waterdieren die willen verhuizen naar een andere plek. Dat is slecht voor het aantal soorten planten en dieren. Voorbeelden van vissen die willen verhuizen zijn de kopvoorn, serpeling en de beekprik. De stuw is vroeger gebouwd om het water minder snel te laten stromen. Zo konden we zand dat met het water wordt meegevoerd beter opvangen. 

Planning

2023

2023-2024 Onderzoek en voorbereidingen

2024

Ontwerp van vispassage af

2025

Starten met de bouw

Onze aanpak 

De vispassage komt op het terrein van ons waterschap. We onderzochten hoe vissen het beste voorbij de stuw kunnen zwemmen. Een omleidingsbeek naast de beek en zandvang is de beste optie. We zijn nu druk bezig met het ontwerp. Ook overleggen we met de mensen in de buurt over onze plannen. We onderzoeken de gevolgen van ons ontwerp op omgeving.  

Stel je vraag

Heb je een vraag over dit project? Neem dan contact op Didier van Det.

Bellen06 53 45 42 11 06 53 45 42 11 Stuur e-mail
Portretfoto Didier van Det