Nieuwe inrichting beken Winterswijk Meddo

Tussen de Greuneweg tot waar de beek in de Groenlose Slinge komt passen we de Beurzerbeek bij Winterswijk Meddo aan. Hierdoor is het water langer beschikbaar voor de landbouw en de natuur. Het gebied is dan minder gevoelig voor droogte. De beek is straks beter ingericht voor bijzondere planten en dieren. Zo verbeteren we de biologische waterkwaliteit.

Wat doen we?

We richten de Beurzerbeek natuurlijker in. Zo mag de beek op sommige plekken weer kronkelen en zorgen we voor meer schaduw op de beek. Door stuwen te verwijderen zorgen we ervoor dat de beek blijft stromen en dat vissen zich door de hele beek kunnen verplaatsen.  

De Beurzerbeek heeft straks een dieper middendeel met daarnaast overstroombare lage oevers. De bodem in het middendeel wordt wel hoger dan nu. We verhogen zo de waterstand in de beek. Zo houden we meer water vast in de grond rondom de beek. In natte perioden en bij hevige neerslag kan het water uit het middendeel over de lage oevers stromen. Daar worden grote hoeveelheden water tijdelijk opgevangen en afgevoerd. Zo voorkomen we wateroverlast op de gronden in de buurt van de Beurzerbeek. Net als nu blijft de kans op wateroverlast heel klein. 

 

 

 

Locatie 1 voor herinrichting

Voor

Locatie 1 na herinrichting

Na

Locatie 2 voor herinrichting

Voor

Locatie 2 na herinrichting

Na

Locatie 3 voor herinrichting

Voor

Locatie 3 na herinrichting

Na

Locatie 4 voor herinrichting

Voor

Locatie 4 na herinrichting

Na

De foto’s hierboven laten zien hoe de Beurzerbeek er nu uit ziet en hoe het er na de aanpassing uit kan gaan zien. 

Waarom doen we dit?

De beek is vroeger zo gemaakt dat het water zo snel mogelijk weg kon naar de Groenlose Slinge. Daardoor houden we in droge perioden het water niet goed vast in het gebied. De landbouw en de natuur in de omgeving lijden hier steeds meer onder. We willen dan ook dat het water in het gebied minder snel weg stroomt. We willen een beek die er voor zorgt dat het gebied beter tegen het klimaat van de toekomst kan.

In en rond de beken in dit gebied komen van oorsprong bijzondere planten en dieren voor. De inrichting van de Beurzerbeekbeek heeft er ook voor gezorgd dat deze planten en dieren er niet meer kunnen leven. Met de aanpassingen maken we de Beurzerbeek weer geschikt als leefgebied voor deze soorten planten en dieren. Dat helpt allemaal bij het maken en houden van een mooie, schone en gezonde omgeving.

 

Onze aanpak

De maatregelen binnen dit project kunnen we uitvoeren op grond die al in bezit is van het waterschap. De maatregelen hebben een beperkt effect op de omgeving. We hebben daar zorgvuldig onderzoek naar gedaan. Voordat we plannen hebben gepresenteerd hebben we met alle grondeigenaren in de buurt gesproken. Om hun kennis op te halen, maar ook om hun zorgen te bespreken. De opbrengst van deze gesprekken hebben we zo veel mogelijk meegenomen in de plannen.

 

De planning

Het projectplan Waterwet is definitief vastgesteld op 13 februari 2024. Dit betekent dat we kunnen starten met de uitvoering van dit project. Aannemingsbedrijf Hoftijzer uit Aalten heeft opdracht gekregen de realisatie voor te bereiden en uit te voeren. 
 

Eind februari beginnen we met het kappen van bomen en struiken direct langs de beek. Dit doen we als voorbereiding van andere werkzaamheden in de zomer. We organiseren een informatiebijeenkomst voordat we de beek zelf gaan aanpassen. Tijdens deze informatiebijeenkomst leggen we samen met aannemingsbedrijf Hoftijzer uit hoe we het werk gaan uitvoeren. Je hebt dan ook de kans om vragen aan de aannemer of aan ons te stellen. Voor deze informatiebijeenkomst krijgen de mensen uit de buurt een persoonlijke uitnodiging.

Schone en natuurlijk beken in het Achterhoeks Plateau

Het oosten van de Achterhoek noemen we ook wel het Achterhoeks plateau. Vroeger zijn de beken hier ingericht om het water zo snel mogelijk af te voeren. Daardoor zijn veel beken nu niet meer geschikt voor de bijzondere planten en dieren die hier thuis horen. We moeten de beken dus aanpassen. En ook de zuivering passen we aan. We herstellen de balans tussen te nat en te droog. Lees er alles over op de pagina 'Schone en natuurlijke beken in het Achterhoeks Plateau'

Stel je vraag

Heb je een vraag over dit project? Neem dan contact op met Didier van Det.

Bellen06 53 45 42 11 06 53 45 42 11 Stuur e-mail
Portretfoto Didier van Det

Dit project is mogelijk dankzij:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Naar de website van het Europees Landbouwfonds
logo Europese vlag