A-Z Begrippen

De Keur was tot 2024 het wetboek van het waterschap. Hierin stonden de regels die bijvoorbeeld bedoeld zijn om dijken te beschermen. Maar ook om rivieren, beken en sloten goed te houden. Met de invoering van de Omgevingswet is de Keur vervangen door de Waterschapsverordening.

Bij hoogwater staat het water tegen de dijk. Door de druk van al dat water komt er aan de andere kant van de dijk grondwater omhoog. Dat water noemen we kwelwater. Kwelwater is meestal niet erg.