A-Z Begrippen

Bij windmolens heb je soms last van slagschaduw. Bij zonnig weer zorgen de draaiende wieken voor een flikkerende schaduw. Net zoals het licht als je langs een rij bomen rijdt bij een ondergaande zon. Of een knipperende tl-buis. Dit kan verevelend zijn. We kunnen slagschaduw door windturbines voorkomen. We moeten dan op de juiste momenten de windturbine stil zetten. Rekenmodellen berekenen precies op welke tijden dit nodig is (Bron Pondera).

Websites en apps van de overheid mogen status A, B of C hebben. Dat is bepaald in de wet voor digitale toegankelijkheid. Status A is het beste. Dan is een website of app toegankelijk. Het bewijs daarvoor is een onderzoeksrapport zonder fouten. Zijn er nog wel fouten? Dan krijgt de site of app status B. De organisatie moet de fouten dan gaan oplossen. Status C betekent dat de site of app binnen 6 maanden wordt onderzocht.