A-Z Begrippen

De Omgevingswet is de nieuwe wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken. Alle regels voor water, natuur, milieu, bodem, bouwen en wonen worden samengevoegd in de Omgevingswet. Alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven moeten zich aan deze wet houden. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Daarvoor moest je een vergunning aanvragen bij verschillende overheden. Via het omgevingsloket kun je nu op 1 plek je omgevingsvergunning aanvragen. 

Als het heel hard of lang regent kan het riool dat soms niet aan. Dan gaan overstorten werken. Het riool loost dan verdund rioolwater in beken, sloten of vijvers. Zo voorkomen we dat rioolwater uit putten of uit je wc omhoog komt.