Tijdelijk onttrekken van grondwater

U wilt tijdelijk grondwater onttrekken, bijvoorbeeld voor een bronbemaling of een grondwatersanering. Waarschijnlijk is het nodig dat u dit meldt bij het waterschap. Of dat u zelfs een vergunning aanvraagt. Op deze pagina leest u hier meer over.

Vanwege de gevolgen van het Coronavirus is het erg druk door extra aanvragen voor een vergunning of vooroverleg. We werken hard om al uw vragen en aanvragen af te handelen met de snelheid zoals u van ons gewend bent. Door drukte of personele bezetting kan het voorkomen dat dit niet altijd mogelijk is. Dit zullen wij uiteraard altijd tijdig aan u aangeven. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wilt u weten wat het concreet voor u kan betekenen dan kunt u contact opnemen met de Vergunningen telefoon 06-52600942 (bereikbaar op ma t/m do van 9.00 t/m 12.00 en 13.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 t/m 12.00 uur)

onttrekken-grondwater-tydel

Bronbemaling

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel het droog uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap.

Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Bekijk deze voorwaarden in meer info.

Grondwatersanering

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een grondwatersanering in het kader van de Wet bodembescherming. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap. Meld uw werkzaamheden altijd vooraf.

Noodvoorziening

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken ten behoeve van een noodvoorziening, bijvoorbeeld voor het bestrijden van een calamiteit (brand). U moet daarvan zo spoedig mogelijk melding doen bij het waterschap.

Proefonttrekking

Mogelijkheid onder Algemene Regel met meldplicht

U wilt grondwater onttrekken met als doel een proefonttrekking. Als u voldoet aan de voorwaarden, dan volstaat een melding bij het waterschap, voorafgaand aan de werkzaamheden.

Tijdelijke grondwateronttrekking vergunningsplichtig

Mogelijkheid onder Vergunningplicht

Voldoet uw tijdelijke grondwateronttrekking voor bijvoorbeeld een bronbemaling, grondwatersanering of proefonttrekking niet aan de voorwaarden in algemene regels, dan moet u een vergunning aanvragen. Dit kan via het Omgevingsloket Online. U kunt ook vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap tot een goede aanvraag te komen.

U kunt vooroverleg aanvragen om samen met het waterschap een goede aanvraag op te stellen. Neemt u hiervoor contact op met een vergunningverlener via 0314-369783.

Deelprojecten onttrekken grondwater

Verbod

Het is niet toegestaan om één groot project op te splitsen in deelprojecten met afzonderlijke bemalingen met als doel te voldoen aan de criteria om een grondwateronttrekking te mogen melden. Tenzij er tussen de uitvoering van deelprojecten een periode van minimaal 6 maanden zit, zijn deze grondwateronttrekkingen vergunningplichtig.